Albrant, mistr: [Koňské lékařství, KNM IV H 28]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV H 28, 319r–324v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[323v]číslo strany rukopisulopatce učiň z šindela, pak ten kóň kaž bíti dobře po břiše, a tak je umoříš[54]v rukopise je zapsáno „vmorziz“.

Kterému[bb]Kterému] Teremu[55]vynecháno místo na iniciálu pokazie se rty[56]recept se opakuje, poprvé byl zapsán na fol. 322r

Vezmi střiedu z tvrdého chleba, k tomu soli tolikéž, navěžiž přes noc. A druhý den vezmi špangrýna[bc]špangrýna] Sangrina, totiž galštajnu, a hlíny nežžené a uvěžiž jemu a nechajž do třetieho dne.

Který[bd]Který] Terẏ[57]vynecháno místo na iniciálu kóň má haghuf, to jest když se vlasy nad kopytem drastie

K tomu vezmi čisté kadidlo a rožži to na dva prsty v šíři a ztluciž to v horkéj medenici a vlož jemu za horka, po třech dnech sejmi a učiň otruby a soli rovně a lítného octa, směsiž to v hromadu a tři mu často, tudy bude zdráv.

Který[be]Který] Terẏ[58]vynecháno místo na iniciálu kóň se má přístih na[bf]na] ne sobě

Vezmi otrubóv pšeničných a vař je v octě a v sádle a přičiň jemu peciny, nemaž ale, tak jemu vstav tu nohu v ty otruby a obiň jemu tlustě okolo žíly, tak jej zhojíš[59]v rukopise je zapsáno „zhogyz“.

Který[bg]Který] Terẏ[60]vynecháno místo na iniciálu kóň sobě plece vyrazí

Vezmi nožík [324r]číslo strany rukopisuvčiniž jej v proščepec, zbodiž jemu to plece dobře, ažť z něho dobře krev pójde, natřiž jemu z tú krví a z solí dobře plece a potom pomaž jemu starým sádlem, nedajž jemu se lzáti.

Který[bh]Který] Terẏ[61]vynecháno místo na iniciálu kóň dýchavici

Vezmi úhoř živý, pustiž koni v hrdlo a oděj jej, ať jest dobře v teple, a tak jej zhojíš[62]v rukopise je zapsáno „zhogyz“, než takéť umírá, než musíš se toho vážiti.

Který[bi]Který] Terẏ[63]vynecháno místo na iniciálu kóň má bělmo na oce a chceš jemu sehnati

Vezmi bielý zázvor a soli málo a kuřěcé lajno bielé a bielek vaječný, směsiž[64]v rukopise je zapsáno „zſmieſys“ to v hromadu. Vezmiž březové dřěvo a provrtaj, vlíž to vše v to dřevo, spaliž je, ať bude jako uhel, potom sejma tu hlavní, vyjmiž to, ješto byl vlil v to dřevo, učiniž prach, spiž[65]v rukopise je zapsáno „ſpÿs“ ten koňovi v oko tak dlúho, doniž mu to bělmo nesejde. Aneb vezmi to kořenie, ješto slove světlík, dávajž to kořenie koňovi jiesti v ovse, od tohoť bělma zbude.

X
bbKterému] Teremu
bcšpangrýna] Sangrina
bdKterý] Terẏ
beKterý] Terẏ
bfna] ne
bgKterý] Terẏ
bhKterý] Terẏ
biKterý] Terẏ
54v rukopise je zapsáno „vmorziz“
55vynecháno místo na iniciálu
56recept se opakuje, poprvé byl zapsán na fol. 322r
57vynecháno místo na iniciálu
58vynecháno místo na iniciálu
59v rukopise je zapsáno „zhogyz“
60vynecháno místo na iniciálu
61vynecháno místo na iniciálu
62v rukopise je zapsáno „zhogyz“
63vynecháno místo na iniciálu
64v rukopise je zapsáno „zſmieſys“
65v rukopise je zapsáno „ſpÿs“
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 19 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).