Albrant, mistr: [Koňské lékařství, KNM IV H 28]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV H 28, 319r–324v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

{Koně hojiti}marginální přípisek mladší rukou Kto chce koňské lékarstvie uměti, ten čti tyto kniežky. A ty jest složil Albrecht, césařóv Bedřichóv kovář, urozením z Napulie, a mistr Štěpán, praský magistrát, pokusil jest toho všeho učenie na mnohých koních, jenž jemu césař bieše poručil.

Který kóň má nemocnú hlavu od rozličného úrazu aneb od nemoci

Vezmi ředkev suchú a citváru, rovně uměře, a učiň z toho prach s vínem vlíž to koňovi v hrdlo a zadrž jemu chřiepie, až bude prskati. A čiň to často, až jemu hnój pojde z chřiepí, potom bude zdráv.

Oči když bolíta kterého koně

Učiň prach z žabiech korýtek a čiň je na ohni a sejmi z nich svrchní a dolejní kóži, pak vezmi prostřední, ať jest bielá, potom vezmi bielý zázvor, [galmej]text doplněný editorem[5]doplněno podle rkp. NK XI C, to jest hlína a prodávajíť ji v krámiech. A sezžiž to na uhlí a vezmi galštajn, tu trojí věc sčiň v hromadu a učiň prach, sypiž jemu v oči.

Má li kóň prchněly

Tehda myj jemu nohy kalkusem a močem, až právě ty krásty spadnú, pak vezmi staré sádlo a rtut a síru, směsiž to v hromadu, mažiž tiem často, a budeť zdráv.

Který kóň má črvy v žaludku nebli v břiše

Vezmi ocet a vaječné skořipiny, ztluciž to a vezmi rez od železa a pražený peř, směs to v hromadu, zhřěj, ať jest vlažno, vlíž koňovi v hrdlo, aneb vezmi řebříček a shřěj u ohně, a když bude hodně vlažno, vlij jemu vhrdlo.

Jsú li kterému koni krtice mezi koží a masem

Tehdy vezmi koňský hnát, sezžiž jej na prach, a špangrýn k tomu, pak prožha kóži na tom miestě, kdež krtice jsú, nasypiž toho prachu.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 24 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).