Albrant, mistr: [Koňské lékařství, KNM IV H 28]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV H 28, 319r–324v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

a tu ztluc s peregrinem a s sirú, položiš jemu na to. Pakli to nespomóž, tehdy vezmi polejovú vodu tak mnoho, jako by rúchu mohl omočiti, a ten prach, ješto sem menoval, obiniž tú rúchú okolo koně za tři dni.

Který kóň zaskočí sobě

Tehda učině ránu čistú, vložiž na to topený chléb s solí, ať se nezsmrdí, a čiň to na každý den. Neb vezmi bělné těsto, směsiž z bielkem v hromadu a nalož na to a nechaj do třetieho dne.

Který kóň má nežity kdežkoli

Tomu koni rozřež na kříž horkým železem a vpusť tam třené síry. A vezma topenici dobře slanú, navěžiž mu na to dvakrát dne.

Který kóň má rosedlé kopyta

Tomu vlasy mezi vlasy a mezi kopytem otevři a učiň z bielé múky a z bielka pokrútku a uvěž na to, ať celé.

Který kóň oddáví sobě patu

Tehdy odejma podkovu, tlačiž na to kúdeli a s bielkem, pak když tomu koni hnój pójde, vyčistiž ten hnój z rány, jakož se noha rozedřela neb rosedla, navěžiž psé lajno bielé.

Kterému koni schne kopyto

Vezmi jarý med a jelení lój a z volového hnátu mozk. A to spolu vše rozvař a maž jemu dobřě v teple, nedotýkaje se vlasu.

Kterému by koni otekla noha

Vezmi planý kmín a pšenici a jarý med, zetra dobře to spolu, učiniž varmuži, mažiž jemu nohy v teple tiem.

Který kóň jest ostaružný a línati nemóž

Tehdy jej upotě velmi dobře, zatniž jemu krvavnici, potom jej tú krví zmaž a nechť uschne, potom jej po té krvi zciď, a takť bude línati.

Chceš li koni srst změniti

Tehda vezmi ječmenné těsto a síru, vařiž to dobře spolu, potom pak uvěž jemu nohy velmi dobře horce tiem, až se srst promění, vezma krtici, vložiž ji u vodu za tři dni, myjž pak kóň tú vodú.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 12 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).