Albrant, mistr: [Koňské lékařství, KNM IV H 28]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV H 28, 319r–324v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[320v]číslo strany rukopisua tu ztluc s peregrinem a s sirú, položiš jemu na to. Pakli to nespomóž, tehdy vezmi polejovú vodu tak mnoho, jako by rúchu [16]v rukopise nejprve zapsáno „ruku“, posléze touž rukou opraveno na „rúchu“ mohl omočiti, a ten prach, ješto sem menoval, obiniž tú rúchú okolo koně za tři dni.

Který[n]Který] Terẏ[17]vynecháno místo pro iniciálu, která je naznačena malým písmenem kóň zaskočí[o]zaskočí] zaſlepi sobě

Tehda učině ránu čistú, vložiž na to topený chléb s solí, ať se nezsmrdí, a čiň to na každý den. Neb vezmi bělné těsto, směsiž z bielkem v hromadu a nalož na to a nechaj do třetieho dne.

Který[p]Který] Tery[18]vynecháno místo pro iniciálu, která je naznačena malým písmenem kóň má nežity kdežkoli

Tomu koni rozřež na kříž horkým železem a vpusť tam třené síry. A vezma topenici dobře slanú, navěžiž mu na to dvakrát[q]dvakrát] dowatkrat dne.

Který[r]Který] Terÿ kóň má rosedlé kopyta

Tomu vlasy mezi vlasy a mezi kopytem otevři a učiň[s]učiň] vcyn a vcyn z bielé múky a z bielka pokrútku a uvěž na to, ať celé.

Který[t]Který] Tery[19]vynecháno místo pro iniciálu kóň oddáví sobě patu

Tehdy odejma podkovu, tlačiž na to kúdeli a s bielkem, pak když [321r]číslo strany rukopisutomu koni hnój pójde, vyčistiž ten hnój z rány, jakož se noha rozedřela neb rosedla, navěžiž psé lajno bielé.

Kterému[u]Kterému] Teremu[20]vynecháno místo na iniciálu koni schne kopyto

Vezmi jarý med a jelení lój a z volového hnátu mozk. A to spolu vše rozvař a maž jemu dobřě v teple, nedotýkaje se vlasu.

Kterému[v]Kterému] Teremu[21]vynecháno místo na iniciálu by koni otekla noha

Vezmi planý kmín a pšenici a jarý med, zetra dobře to spolu, učiniž varmuži, mažiž jemu nohy v teple tiem.

Který[w]Který] Terÿ[22]vynecháno místo na iniciálu kóň jest ostaružný a línati nemóž

Tehdy jej upotě velmi dobře, zatniž jemu krvavnici, potom jej tú krví zmaž a nechť uschne, potom jej po té krvi zciď, a takť bude línati.

Chceš[x]Chceš] hceš[23]vynecháno místo na iniciálu li koni srst změniti

Tehda vezmi ječmenné těsto a síru, vařiž to dobře spolu, potom pak uvěž jemu nohy velmi dobře horce tiem, až se srst promění, vezma krtici, vložiž ji u vodu za tři dni, myjž pak kóň tú vodú.

X
nKterý] Terẏ
ozaskočí] zaſlepi
pKterý] Tery
qdvakrát] dowatkrat
rKterý] Terÿ
sučiň] vcyn a vcyn
tKterý] Tery
uKterému] Teremu
vKterému] Teremu
wKterý] Terÿ
xChceš] hceš
16v rukopise nejprve zapsáno „ruku“, posléze touž rukou opraveno na „rúchu“
17vynecháno místo pro iniciálu, která je naznačena malým písmenem
18vynecháno místo pro iniciálu, která je naznačena malým písmenem
19vynecháno místo pro iniciálu
20vynecháno místo na iniciálu
21vynecháno místo na iniciálu
22vynecháno místo na iniciálu
23vynecháno místo na iniciálu
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 23 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).