Albrant, mistr: [Koňské lékařství, KNM IV H 28]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV H 28, 319r–324v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[319v]číslo strany rukopisu[galmej]text doplněný editorem[5]doplněno podle rkp. NK XI C, to jest hlína a prodávajíť ji v krámiech. A sezžiž to na uhlí a vezmi galštajn[6]ve slově přepisováno, tu trojí věc sčiň v hromadu a učiň prach, sypiž jemu v oči.

[c]] a[7]vynecháno místo pro iniciálu, která je naznačena malým písmenem li kóň prchněly

Tehda myj jemu nohy kalkusem a močem, až právě ty krásty spadnú, pak vezmi staré sádlo a rtut a síru, směsiž to v hromadu, mažiž tiem často, a budeť[d]budeť] bud zdráv.

Který[e]Který] Tterẏ[8]vynecháno místo pro iniciálu, která je naznačena malým písmenem kóň má črvy v žaludku nebli v břiše

Vezmi ocet a vaječné skořipiny, ztluciž to a vezmi rez od železa[f]železa] zeleze a pražený peř, směs to v hromadu, zhřěj, ať jest vlažno, vlíž koňovi v hrdlo, aneb vezmi řebříček a shřěj u ohně, a když bude hodně vlažno, vlij jemu vhrdlo.

Jsú[g]Jsú] ſu[9]vynecháno místo pro iniciálu, která je naznačena malým písmenem li kterému koni krtice mezi koží a masem

Tehdy vezmi koňský hnát, sezžiž jej na prach, a špangrýn[h]špangrýn] ſpatruw k tomu, pak prožha kóži na tom miestě, kdež krtice jsú, nasypiž toho prachu.

[320r]číslo strany rukopisu

Ale[i]Ale] le[10]vynecháno místo pro iniciálu, která je naznačena malým písmenem to máš věděti, že troje[j]troje] toge[11]písmeno „o“ je nadepsáno touž rukou nad slovem sú krtice, prvnie sú od kolena do kopyta, a těm dějí vlk. A to poznáš tak, že na tom miestě srst se zdrastí a také toho miesta se kóň dotknúti nedá. To takto musíš zapuditi: Vezmi dva kozlová řemeny, svěžiž jemu nohy svrchu i dole, pak odpudiž krev a ihned se srazí krev jako ořech a ihned prořež[12]v rukopise zapsáno jako „prořes“ to miesto horkým železem a napusti na to pengrina a zavěž[k]zavěž] zot wiezÿš tu ránu za tři dni, tiem také uléčíš návnú kost.

Druhé se krtice počínají od ocasa[l]ocasa] ceſſa, a to jest znáti, když se kóň nazad češe na ocasu[m]ocasu] ocaſu. Když to miesto omočíš[13]má být: omácieš, nalezneš bolest jako ořech, rozřěziž[14]v rukopise zapsáno jako „rozřieziš“ jemu kóži a natři v rámu peregrina, pak odchýle vlasy, navěžiž[15]v rukopise zapsáno jako „nawiezyš“ jemu síru z starým sádlem a s peregrinem a s semenem blénovým. Pakli se zameškáš, vyrazíť se vždy, tehdy jej umoříš. Tak ta miesta sezži všecka. A vezmi kost koňskú

X
c] a
dbudeť] bud
eKterý] Tterẏ
fželeza] zeleze
gJsú] ſu
hšpangrýn] ſpatruw
iAle] le
jtroje] toge
kzavěž] zot wiezÿš
locasa] ceſſa
mocasu] ocaſu
5doplněno podle rkp. NK XI C
6ve slově přepisováno
7vynecháno místo pro iniciálu, která je naznačena malým písmenem
8vynecháno místo pro iniciálu, která je naznačena malým písmenem
9vynecháno místo pro iniciálu, která je naznačena malým písmenem
10vynecháno místo pro iniciálu, která je naznačena malým písmenem
11písmeno „o“ je nadepsáno touž rukou nad slovem
12v rukopise zapsáno jako „prořes“
13má být: omácieš
14v rukopise zapsáno jako „rozřieziš“
15v rukopise zapsáno jako „nawiezyš“
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 23 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).