Černý, Jan: Spis o nemocech morních, kterak se mají lidé chovati před tím i po tom času

Litomyšl: Olivetský z Olivetu, Pavel, 1506. Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 28 G 54, A1r–H2r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[G1r]číslo strany rukopisu

[…]text doplněný editorem[11]text nenavazuje, neboť zde chybí jeden list vlhkostí a srdce též posilněnie svrchu psaným pořádkem vsaditi na hlízu baňku velikú, potom sekati a krev s jedem vytahovati a na to fík široce rozřezaný, v dryáku vínem rozpuštěném vomočený, na hlízu klásti za několiko dnuov. Jiní baňku sázejí pod hlízu a dolů táhnou i, ponechajíce jie chvilku, zase na to miesto přisázejí a též táhnou doluov. A to poněkolikrát dělají. Někteří[cs]Někteří] Niekterzie na ta miesta pod hlízu spryskují, berú kantaridescizojazyčný text, ty mušky, a s těstem směšují a přikládají. Anebo bylinkú pryskeřníkem, jenž latině slove flammulacizojazyčný text, přikládají pod hlízami i na stranách a spryskují. Toto příhodné na hlízy klásti: vezmi ředkev, zřež ji jako na groše, vomáčej v dryáku vínem rozpuštěném a přikládaj, často obnovuje. Anebo máš-li akvamvitecizojazyčný text, aneb tím, co jsi z svrchnieho malvazí z koření[ct]koření] kořenie stáhl, dryák rozpustiti a ředkev, po jedné straně vomoče, klásti na hlízu, anebo fíky. Jináče horčici s mýdlem benátským stluč, vína přilije málo, to na listu bzovém a[G1v]číslo strany rukopisuneb vomanovém nebo hořkého lupene roztáhni a přilož. Vořechy s rútú stlúci a přikládati. Cibuli pečenú, v dryáku vomoče, na hlízu klásti muožeš. Čtvrtého dne hlízu změkčiti, aby jed ven tekl. Sléz, řecké seno, zlatohlávek, kopyto koňské, semeno lněné, fíky vařiti v uoleji, to vytlačiti, vosku vložiti, aby se rozpustilo, pryskyřice, mouky ječné a naposledy mýdla u víně rozpuštěného přidati, odstaviti a miešeti, až by se sstydlo. Z toho flastry dělati a na hlízu klásti a časem obnoviti.

Jinak: fíky stlúci s pelyňkem a s múkú ječnú a přiložiti. Též jádra vlaských vořechuov stlúci s múkou řeckého sena, masti diatheacizojazyčný text k tomu přiložiti a na hlízu klaď i časem obnovuj. Jakž by málo na některém miestě změklo a rozuměl by, že se hnojí, ihned dáti otevřieti, aby jed průduch měl a hnuoj ven šel. Zajisté zanecháš-li jeho tam dlúho, velikou jeskyni svú žravostí jedovatú udělá. I, což muožeš najspieš, hlízu otvieraj a hnuoj vytlačuj, ty obměkčující[cu]obměkčující] obmekčugiecij flastry přikláda[G2r]číslo strany rukopisuje.

X
csNěkteří] Niekterzie
ctkoření] kořenie
cuobměkčující] obmekčugiecij
11text nenavazuje, neboť zde chybí jeden list
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 23 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).