Černý, Jan: Spis o nemocech morních, kterak se mají lidé chovati před tím i po tom času

Litomyšl: Olivetský z Olivetu, Pavel, 1506. Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 28 G 54, A1r–H2r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

slé[G3r]číslo strany rukopisuzový s máslem a [s]text doplněný editorem sádlem vepřovým, posmažiti na rendlíčku, vytlačiti skrz šat a tím mazati a list slézu na to klásti. Když by strupu nebylo, vařiti fíky, jádra vlaského vořecha, řecké seno u vodě, scediti a medu přiložiti, tím vymývati a na to svalník klásti. Miesto když by bylo vyčištěné, dělati flastry z této narosťující masti: vezmi oleje dřevěnného, vosku, to na uhlí rozpusť, a když by se rozpustilo, pryskyřice rozetra, vlož miechaje, potom aloe, bielé kadidlo, sarkokolu, myru, plajvajs a klejt, na kameni dobře rozetra, vsypati a miešeti, až by se sstydlo. Z toho flastry dělaj na zahojenie hliz a pryskýřuov.

Příklad[dd]Příklad] Přieklad příhody ale nynie toho všeho, což psáno jest, pro snadnější srozumění, položí se tento. O jednom nemocném času mornieho, jenž měl hlízu v rozkrociech na levé noze s těmito případnými bolestmi. Najprvé hlavy bolest. Druhé dřímota. Třetie dávenie. Čtvrté bolest hřbetu. Páté žízeň náramná. Šesté chuti odešlost. [G3v]číslo strany rukopisuLékař, jsa k tomu povolán, věk jeho, přirozenie, složenie, sílu, vobyčej, chovánie, miesto i čas pilně znamenav. Vodu najprvé vopatřiti za slušné vidělo se jemu. Voda byla hrubá, hustá, jako hovadie, zevřenie krve s vlhkostmi ukazující. Ihned kázal jemu zafenu též nohy levé, jako my řiekáme panenskú, zatieti i pokrmem posíliti, zřídiv to. Kázal, aby strava k studenosti a k suchosti, s věcmi zakyselujícími byla. Třetie zřídil, že pouštění krve sen přivodí[de]přivodí] přivodie, aby mu nedali spáti. Čtvrté, srdce obkládati posilněním[df]posilněním] poſyňenim a vnitř také posilněnie bráti s častým opětováním uložil. Páté, pitie lékařská i jiná posilněnie před jiedlem i po jiedle užívati přikázal pilně. Druhého dne ráno počištěnie ku přijetí dal jest toto: diapruniscizojazyčný text s reubarbarumcizojazyčný text rozpustil v jíše švestkové a dal vypiti a málo aby poseděl. A topenici v horkém vuoctě s vínem vomočenú na žaludek přiložiti. Po obměkčení jiesti aby připobiezeli jeho, přikázal. Jíchy té svrchu položené postřebati

X
ddPříklad] Přieklad
depřivodí] přivodie
dfposilněním] poſyňenim
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 23 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).