Černý, Jan: Spis o nemocech morních, kterak se mají lidé chovati před tím i po tom času

Litomyšl: Olivetský z Olivetu, Pavel, 1506. Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 28 G 54, A1r–H2r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

přikláda[G2r]číslo strany rukopisuje. A když by se vyčistilo, dělati flastry, aby pěkně zarostávalo i zavieralo se. O tom psáti se bude při konci léčenie pryskýřuov.

Pryskýře hojiti takto

Při hojení[cv]hojení] hogenie pryskýřuov a hliz vždy pí[cw]] pie vodu nového složenie anebo sirop svrchu psaný, posilněnie srdečná přijímaje i pilulí morních[cx]morních] morniech. Na pryskýř baňku též muožeš přikládati jako na hlízu, aby zlé porušenie ven tudy táhlo se. Dryák z[cy]z] ž ženým vínem rozpusť, v tom kus vomanu široce ukrojeného po jedné straně vomoč a, často obnovuje, přikládaj. Též žlútek vaječný s solí smiesiti, v tom voman vomočiti anebo ředkev, přikládati, muož-li, i přivázati. Jináče fíky stlúci [s]text doplněný editorem aloes [s]text doplněný editorem solí a vína přiliti, na listu chřenovém roztáhnúti a přikládati vše s častým obnovováním několikrát za den. Po prvniem přiložení[cz]přiložení] przyloženie počerná pryskýř a vždy bude se větčiti častým přikládaním, až se roztrhne a poteče hnis škaredý, počernalý. Na to těsto vložiti a s ním strup sejme se. Potom mastí narosťující[da]narosťující] naroſtugicie hojiti.

[G2v]číslo strany rukopisu

Pryskýř kto má, byl-li by zhojitedlný, chceš-li znáti, z dryáku flastr udělaj a přilož, vyprahne-li dryák, zlé znamenie. Nevyschne-li a nemocný dobré mysli a čerstev i pojeda k zdraví navrátí se. Též galbanumcizojazyčný text roztáhnúti na šatku, přiložiti, chytí-li se pryskýře a neodtrhne-li se, leč s kořenem, zhojitedlný jest. Pakli jináče, zlé strašlivé.

Pryskýře roztrhuje a zhojuje snadně toto: vzieti dryák lesní[db]lesní] leſnie, kavias, svalník větší, soli přidati, stlúci s sádlem vepřovým, nemnoho sádla dáti. A při tom píti[dc]píti] pieti nápoje svrchu vypsané a pohodlně chovati se.

Pryskýř když by se otevřel, vzieti svalník největší, má hrubý kořen počernalý, vnitř bielý a mastný, široce jej rozřezati, u víně vomáčeti a přikládati. Chléb z pece vyňatý teplý klásti na pryskýř dobré jest, kavias stlúci a přiložiti. Těsto s volejem a s solí užitečné k tomu jest. Strup, udělal-li by se, neodtrhuj náhle, ale vař sléz u vodě, v tom húbu vomáčej a klaď na to často, až by změkl. Anebo toto dělati: stlúci kořen slé[G3r]číslo strany rukopisuzový

X
cvhojení] hogenie
cw] pie
cxmorních] morniech
cyz] ž
czpřiložení] przyloženie
danarosťující] naroſtugicie
dblesní] leſnie
dcpíti] pieti
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 23 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).