[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<10<2345678910>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

pro[6]číslo strany rukopisuti lidu, královstvo proti královstvu a země sě bude třiesti po rozličných vlastech, lidský mor veliký, hlad obecný a přěhrozné hrózy a zázraci z nebes ukazovati sě budú. Přěd nimižto časy přídú na svět falešní proroci a řkúc: Buohem smy posláni. Těm věřiti zapoviedá Ježíš[n]Ježíš] giezyſſ ve Čtení svatého Matějě a řka: Vystřěžte sě ot falešných prorokóv, ješto k vám jdú v krotkosti v uovčiem rúšě a jsúc vnitř chvatující vlcie. Těm také věřiti zapověděl svatý Pavel apoštol v svých epištolách a řka: Přídú li k vám falešní s pravé viery svuodcě, porkúc[23]podtrženo, Hankova excerpce sě anděly a ot buoha posláni, nevěřte jim. A ktož jim jinak, než sem já vás naučil, uvěří, z svaté obecné viery bude vyvržen. Po těch časiech příde na svět Ancikrist[24]in margine Hankovo rukou různočtení „tišt. Antykrist“ a ten rozličně s pravé cěsty[25]zapsáno písařem B na razuře lidi po sobě obracovati bude rozličným činem. Některé skrzě falešné písmo, doličije, ež jest on pravý Mesiáš v Starém zákoně slíbený, proněžto zákon Nový křesťanský[o]křesťanský] krzieſtyanſky kaziti bude a svá práva ustanoví.

Druhé po sobě lidi obracovati bude, diáblovú mocí čině divy, jakožto svědčí svatý Pavel apoštol a řka: Jehožto přijitie na svět bude s pomocí diáblovú v moci, v znameních, v zázraciech lživých. To je[p]je] gie také viděl svatý Jan v knihách Tajenstvie, proněžto píše a řka: Učinil je tak veliká znamenie, až jeho ponucením oheň z nebes stúpil jest. Třetí[q]Třetí] Trzty bude obracovati lidi po sobě skrzě dary, rozličně lidi darujě, jakožto je[r]je] gie Daniel prorokoval a řka: Bude jim dávati moc mnohú ve mnohých věcech a bude děliti zemi mezi ně po vóli, aby, kterýchžto po sobě hrózú obrátiti nemoci bude, asa některé lakomé lidi dary obrátí. Čtvrté

X
nJežíš] giezyſſ
okřesťanský] krzieſtyanſky
pje] gie
qTřetí] Trzty
rje] gie
23podtrženo, Hankova excerpce
24in margine Hankovo rukou různočtení „tišt. Antykrist“
25zapsáno písařem B na razuře
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).