[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<10<123456>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[2]číslo strany rukopisu[4]s. 2–274 ruka A král Artaxes v knihách královny Hester: Když sem nad mnohými lidmi mocně kraloval, nechtěl sem na tom mé moci výsosti ukazovati, ale v krotkosti s dobrotú kraloval sem nad svými lidmi. Právě tak jest učinil syn buoží Jezus Kristus: přišel k nám na tento svět, aby nás přivinul k svéj svatéj milosti. Jsa buoh věčný, v svém všemohúcenství[b]všemohúcenství] wſſemohuczenſtwie hrozný, přišel k nám u milostivém dětinství, aby hřiešný, jenžto sě jeho hrozného buostvie bojí, bezpečně k tomuto dietěti milostivému s jistú nadějí přistúpil, neb k nám jde v krotkosti bytedlný. Jakž praví svatý Matěj evanjelista: To prvý rozum adventa, jeho k nám svatého přijitie.

Druhé jde k nám jako lékař k nemocným, nebo jakž praví svatý Augustin: Přišel k nám veliký lékař, nebo po všem světu velikéj nemoci poddáni ležiechu nemocní. Neb všeliké nemoci, jiežto nemocný zbýti nemóž ižádným přirozeným činem[c]činem] czynym, nic lepšieho nenie, než sě k buohu utéci, jenžto nad přirozený běh muož spomoci. Tak jest učinil onen centurio, jakž sě ve Čtení píše, jenžto, když měl syna nemocného, přistúpiv k Ježíšovi[d]Ježíšovi] giezyſſowy, řekl: Hospodine, nejsem dóstojen, aby všel pod mú střěchu, ale řci jediným slovem a inhed bude zdrávo mé dietě. Aj toť jenž s lékaři prospěti nemohl, buožie pomoci potřěboval[5]podtrženo, Hankova excerpce. O tom také psáno jest u proročství svatého Izaiášě proroka, ež když Ezechiáš na smrt byl nemocen, jehožto nikte uzdraviti nemožieše, neb jemu buoh vzkázal a řka: Připrav sě, zpósob svú věc, máš umřieti, žív nebudeš. To Ezechiáš uslyšav, obráti sě k hospodinu jako k tomu, jenž nad vešken přirozený běh, když ráčí, spomoci muože. A inhed mu buoh otevzkázal:

X
bvšemohúcenství] wſſemohuczenſtwie
cčinem] czynym
dJežíšovi] giezyſſowy
4s. 2–274 ruka A
5podtrženo, Hankova excerpce
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).