[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<987654321>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[5]číslo strany rukopisunost[k]tesknost] teſkonoſt. Tys nejisté skonánie a hrozné rozlúčenie. Třetí lotr nebezpečný[18]zapsáno písařem B in margine jest diábel, o němžto praví svatý Řehoř: Náš dávný vrah diábel, kterým hřiechóm vidí naši mysl najviece skloněnu, v těch hřiešiech nám osidla lécie, k tomu veda, k tomu v srdci libost dávajě. Protož o těch hřiešných, jižto jemu povolijí, píše múdrý Šalomún v knihách Přísloví[19]in margine dopsáno mladší rukou Přísloví VII kapitola a řka: Jakožto pták chvátá k uosidlu, nevěda, nebožčík, ano o jeho[l]jeho] gieho duši nebezpečenstvie jest zpósobeno. Třetie nebezpečenstvie, o němžto sě svatý Pavel změnije, jest z urozenie. Neb jsú mnozí lidie, jižto pro rod v nebezpečné hřiechy upadají, jako jsú mnozí urození lidie, jižto své sbožie ztrativše, svého urozenie pohaniti nechtiec, cizím sbožím, kde muohúc, berúc, své nedostatky nahrazijí. Jako jsú také lichevníci, ti, ač by chtěli dobří býti, chtiec své panie krásně odievati a své děti nabohatiti a nad jinými panovati, duši za to prodávají. Všickni tací nebezpečně svuoj rod milují. Těch i jiných nebezpečenství na světě jest přěmnoho.

Proněžto v tento svatý čas každému křesťanu[m]křesťanu] krzieſtyanu zákon[20]podtrženo, Hankova excerpce sě utéci k nebeskému dietěti, ježto sě k nám blíží, aby nám ráčil spomoci, a řkúc k němu ono slovo, ješto jsú řekli, jsúc u velikém nebezpečenství, apoštoli: Hospodine, ó, milý Jezu[21]slova ó … Jezu zapsána jinou, soudobou rukou in margine, spomoz nám, neboť večas[22]podtrženo, Hankova excerpce zahynem. To prvý rozum adventa, jeho k nám svatém přijití v tělesenství.

Druhé jeho přijitie k nám na tento svět bude na skonání světa v den súdný. Tu slušie čtveru věc znamenati. Najprvé dalšie zázraky, ješto mají sě přěde dnem súdným státi, jakžto píše svatý Lukáš ve Čtení, ež spasitel přědpověděl svým apoštolóm o budúcích hrozných časiech a řka: Vstane lid pro

X
ktesknost] teſkonoſt
ljeho] gieho
mkřesťanu] krzieſtyanu
18zapsáno písařem B in margine
19in margine dopsáno mladší rukou Přísloví VII kapitola
20podtrženo, Hankova excerpce
21slova ó … Jezu zapsána jinou, soudobou rukou in margine
22podtrženo, Hankova excerpce
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).