[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<578579580581582583584585586>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

szú[582]číslo strany rukopisuváše častějie než panošě jemu. A to vše u pokořě pro buoh činieše.

A když jednoho času zímě skrzě bránu toho města, ješto Ambianis slóve, se množstvím lida jědieše, svatý Martin jednoho téžměř nahého chudého uzřěv, po jiných poostav, vida, ano mu nikte nic pro buoh […]text doplněný editorem[1811]Hanka navrhuje doplnění nedal, sobě jeho zachována urozoměv, vynma meč, velikú částku svého pláščě ukrojiv, chudému pro buoh dal. Proněžto inhed prvé noci zjěvil sě jemu Jezus Kristus, oděv sě tú částkú pláščě, ješto byl svatý Martin chudému dal, a takto k svým andělóm, ješto okolo něho stáchu, mluvě: Aj to, Martin, ještě nekřščen jsa, však mě v toto rúcho oděl. To svatý Martin sznamenav, nic sě pro to v jěšitnéj[1812]podtrženo, Hankova excerpce chvále neposvelíčěv[1813]podtrženo, Hankova excerpce, ale boží dobrotu poznav, již jsa osmnádcte let vstář, pokřstiti sě kázal. A potom ješče dvě létě na ciesařově dvořě ostal.

A když za těch časuov jedni[atf]jedni] giedny cizozemci na všě strany hubiec, na franskú zemi táhli, tehda Julianus ciesař, chtě proti nim táhnúti, kázal mezi rytieřstvo[atg]rytieřstvo] rytierzſtw[1814]oprava naznačena Hankou veliké peniezě rozdati. Ale svatý Martin nechtě sě již viec s světem obcházěti[ath]obcházěti] obchazieti obchazieti[1815]oprava naznačena Hankou, těch peněz nevzem, k ciesařovi pověděl a řka: Sluha jsem Jezukristóv. Již mně neslušie bojovati. Z toho sě ciesař rozhněvav vecě: Nečiníš toho pro bohobojenstvie, ale strachy, bojě sě pobitie, službu vzdáváš. K němužto svatý Martin s jasnú myslí vecě: Dež to[1816]podtrženo Hankou, in margine různočtení „Ms. al. Kdyzto“ ne méj vieřě, ale neudatenství přikládáš, to zajtra ukáži, ež beze všeho oděnie s prvními na špici sta[583]číslo strany rukopisunu.

X
atfjedni] giedny
atgrytieřstvo] rytierzſtw
athobcházěti] obchazieti obchazieti
1811Hanka navrhuje doplnění nedal
1812podtrženo, Hankova excerpce
1813podtrženo, Hankova excerpce
1814oprava naznačena Hankou
1815oprava naznačena Hankou
1816podtrženo Hankou, in margine různočtení „Ms. al. Kdyzto“
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).