[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

vie[575]číslo strany rukopisuru majě, ež jeho buoh mohl utěšiti na vzkřiešení králové i nad teprvo urozeném dietěti. Tehda netáhl[1788]podtrženo, Hankova excerpce sě svatý Leonardus buohu pomodliti, až králová i s dietětem jest vzkřiešena. Jemužto když král chtěl veliké dary od zlata a od střiebra dáti, vzieti nerodil[1789]podtrženo, Hankova excerpce, ale aby chudým rozdáno bylo, rozkázal a řka: Já sbožie tohoto světa nežádaji, mám na mém pusti dosti. A tu jsem, zda bych sě mému Jezukristovi slíbil. Tehda mu král ponuce, ráčil li by vešken les té púščě sobě mieti. Svatý Leonardus otpovědě: Nenie mi toho třěba, ale což ob jednu[asb]jednu] giednu noc na oslíku mohu objěti, to mně pro buoh rač dáti. Tomu král rád povolil a tak na tom městišči klášter sobě učiniv, se dvěma mníškoma, buohu slúžě, bydlil. A tu, ež nikdie vuod obliz[1790]podtrženo, Hankova excerpce mieti nemožieše, studnici sobě malým pokopáním na buozě uprosil.

Tu také tolik divuov svatých učinil, a vlášče kterýž vězeň jeho svatéj milosti sě poručil, ten svého vězenie jeho modlitbú byl zproščen. Ani kteří s řetězi a s okovami k němu přídúc, u buožiej službě až do smrti s ním ostali. A potom svatý Leonardus mnoho časuov buohu slúživ, skončal a věčnéj radosti sě dostal. Potom svatý Leonardus rozličným lidem buoží mocí mnohé milosti ukazoval a zvlášče z žalářóv, z věží, z uokov, ktož sě jemu poručil, ten od jeho svaté milosti pomoc učil.

X
asbjednu] giednu
1788podtrženo, Hankova excerpce
1789podtrženo, Hankova excerpce
1790podtrženo, Hankova excerpce
1791zapsáno jinou, mladší rukou in margine, jinou rukou ještě připsáno „S. Lydmily“
1792původně zapsáno Život svatého Cyrila tuto sě čte, nenáležitá slova a koncovky přeškrtnuty; připsána Hankova poznámka „Wſſech SS. a duſſek wiz 28 listů njže SS 4 Korunowanych chybj. S. Theodora chybj, S. Martina wiz na3tiem listie njže“
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).