[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<499500501502503504505506507>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[503]číslo strany rukopisuděvicě silně pokušováše, opět sě jest svatým křížem užehnala a inhed diábel ot nie zplanuv[1554]podtrženo, Hankova excerpce, přěd Cyprianem sě postavil. Jemužto Cyprianus vecě: Kdež je[akm]je] gie ta dievka, k niejž sem tě byl poslal? K tomu diábel vecě: Již sě znaji, že jsem přěmožen. Ale kterým činem, toho praviti nesměji. Viděl sem při ní hrozná znamenie a inhed sem své všie moci zbyl. To Cyprianus uslyšav, toho diábla potupiv, zahnal a jiného mocného kniežěte diáblového k sobě přizavolal[1555]písmena „za“ podtržena Hankou.

A když sě ten přěd ním postavil, promluvi k němu Cyprianus a řka: Pověz mi, kaká je[akn]je] gie vašě moc tak malá, jež jiej mladá děvečka odolati móže! K tomu diábel otpovědě: Uzříš večas, coť já nad ní spáši. Najprvéť na ni rozličné zimnicě přěpusti a k tobě jejie[ako]jejie] giegye mysl mocně zajžhu. A tolik o ní choditi budu i toliko jiej viděnie nočnieho ukáži, ježť ji vždy z smysla vyvedu a u puolnoci přěd tebú postavi. To diábel pověděv, sě v tvář panenskú proměniv, k svatéj Justině přišed, vecě: Aj dievko šlechetná, toť k tobě jdu s tiem úmyslem, chtiec s tebú v čistotě na věky bydliti. Ale proši tebe, pověz mi prvé, která nají za to odplata od buoha bude. K tomu svatá Justina odpovědě: Za malá utrpenie veliká náma odplata příde. K tomu diábel vecě: Panno milá, pročež jest to buoh řekl tehdy, když člověka stvořil: Rostěte a ploďte sě a naplňte zemi. Strach mě jest velmi, budeva[1556]podtrženo, Hankova excerpce li v čistotě bydliti, budeva[1557]podtrženo, Hankova excerpce sě buožiemu přikázaní protiviti. Chtiec sobě odplaty dobyti,

X
akmje] gie
aknje] gie
akojejie] giegye
1554podtrženo, Hankova excerpce
1555písmena „za“ podtržena Hankou
1556podtrženo, Hankova excerpce
1557podtrženo, Hankova excerpce
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).