[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<497498499500501502503504505>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[501]číslo strany rukopisutak vesele jiesti. Tehda jeden[aka]jeden] gieden mezi nimi odpovědě: Tyto lidi smy pro křesťanskú vieru zbili. To uslyšav svatý Viktor, s velikým vzdešením vecě: A kak bych já byl sčastný[akb]sčastný] zczaſtny člověk, bych sě byl tu s nimi sšel. Tehda oni jeho[akc]jeho] gieho otázachu: A zdas ty také křesťan[akd]křesťan] krzieſtyan? K tomu svatý Viktor vecě: Semť sluha Jezukristóv. Netáhl toho dořéci, až sě oni vzchopivše, na tom miestě jej zahubichu. A ta dušě za jinými do nebeského královstvie šla. Zbiti jsú tito světí po buožiem narození dvě stě osmdesáté léto.

Svatý život svaté Justiny děvicě dokonán

Svatá Justina děvicě z toho města[ake]města] myeſto, ješto Antiochia slóve, rodem dci byla jednoho[akf]jednoho] giednoho pohanského kniežěte. K jednomu okenci často chodiec naposlúcháše, ano jeden[akg]jeden] gieden jáhen jménem Prelus[1548]slova jménem Prelus zapsána jinou, mladší rukou na prázdném místě [svaté]text doplněný editorem[1549]doplnění naznačeno Hankou in margine čtenie čte, a ten jáhen[1550]slova čtenie čte, a ten jáhen zapsána jinou, mladší rukou na prázdném místě; slova a ten podtržena a Hankou in margine připsáno „jenžto“ dotad ji vieřě učil, až ji k Jezukristu i obrátil. To jejie[akh]jejie] gyegye matka, podlé otcě na pokoji ležiec, počě rozprávěti, ež sě Justina na křesťanskú vieru obrátila. A tak když o tom řěč prodlista, oba usnusta. A inhed sě jima Kristus s anděly zjěvil a tak jima řka: Poďta ke mně, dám váma nebeské královstvie. Z toho viděnie procítivše, inhed i se dceří[1551]podtrženo, Hankova excerpce sě pokřstiti kázali.

Těch časuov bieše jeden velí[1552]podtrženo, Hankova excerpce čarodějník, jenž slul Cyprianus, z své mladosti po sedmi let od svých starost diáblu obětován. Ten jistý Cyprianus svatú Justinu svěcským milováním velmi milováše, proněžto dal sě na veliké čáry, zda by mohl kterým činem ku povolení manželstva obrátiti, anebo jednomu svému přieteli, jemužto Angla[502]číslo strany rukopisudius

X
akajeden] gieden
akbsčastný] zczaſtny
akcjeho] gieho
akdkřesťan] krzieſtyan
akeměsta] myeſto
akfjednoho] giednoho
akgjeden] gieden
akhjejie] gyegye
1548slova jménem Prelus zapsána jinou, mladší rukou na prázdném místě
1549doplnění naznačeno Hankou in margine
1550slova čtenie čte, a ten jáhen zapsána jinou, mladší rukou na prázdném místě; slova a ten podtržena a Hankou in margine připsáno „jenžto“
1551podtrženo, Hankova excerpce
1552podtrženo, Hankova excerpce
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).