[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<362363364365366367368369370>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[366]číslo strany rukopisutoho bludu velmi žělel a na každý den v svém pokoji sedě plakal. Tehda milosrdný hospodin, všěch smutných utěšitel, chtě svým svatým divem ten těžký blud zahladiti, těch sedm svatých takto probuditi kázal. Tanulo[1160]podtrženo, Hankova excerpce na mysli jednomu z Efezie měščenínu, aby stáji svým pastevníkóm na téj hořě učinil. Tehda dělníci od té jěskyně kamenie odváleli a inhed ti světí ze sna procútivše, sobě sě poklonivše, dobrojtro[1161]podtrženo, Hankova excerpce dali, mniece, by jen[1162]podtrženo, Hankova excerpce přěs jednu noc spali.

Tu Malka, jenž jim z města ztravu nosieše, otázachu a řkúce: Co o nás Decius ciesař myslí? Malchus jim odpovědě: S nuocí[1163]podtrženo Hankou, in margine různočtení „s noci“ sem vám pověděl, jež nás hledají, chtiece, bychom sě modlám modlili. Tehda oni řechu: Aj coť o nás myslí ciesař, a to buoh vie, ež toho neučinímy, bychom sě diáblóm modlili. V tu hodinu Malchovi rozkázachu, aby šel do města a viece než jindy chleba nakúpě, zasě sě brzo vrátil a jim, co o nich Decius ciesař myslí, pověděl. Tehda Malchus pět šilinkóv peněz vezma, z jěskyně vynide. Tu hromadu kamenie uzřěv, kde by sě to vzalo, tomu sě podivil, ale ež jemu ne do kamenie[1164]slova ne do kamenie podtržena, Hankova excerpce bieše, s velikým strachem k městu šel, uzřěv, ano na měsckéj bráně svatého křížě znamenie napsáno, počě sě velmi diviti. Odtad k druziej[1165]koncovka podtržena Hankou, in margine varianta „-hey“ bráně šel a takež nalezl, počě sě ješče viece diviti, ku prvniej sě bráně vrátiv, všeho města proměnu uznamenav, počě mysliti, ve sně li sě toto jemu děje, čili najěvě. A tak sě požehnav a svú tvář přikukliv, u město všed, uslyšě, ano lidie o Jezukristu mluvie a křesťansky sě mezi sobú věrují, počě sě ješče viece diviti a řka sobě

X
1160podtrženo, Hankova excerpce
1161podtrženo, Hankova excerpce
1162podtrženo, Hankova excerpce
1163podtrženo Hankou, in margine různočtení „s noci“
1164slova ne do kamenie podtržena, Hankova excerpce
1165koncovka podtržena Hankou, in margine varianta „-hey“
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).