[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<347348349350351352353354355>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[351]číslo strany rukopisusě, svými čáry tak učinil, jež Filetus tu letěl a nikame sě hnúti nemohl. Tiem sě Hermogenes svelíčieše[1093]podtrženo, Hankova excerpce a řka: Uzřím to dobřě, pomóže liť tobě tvuoj Jakub. A když Filetus po poslu to svatému Jakubu vzkázal, svatý Jakub pásnici, jížto svuoj pot utieráše, jemu poslal a řka: Rcěte mu, ať vezma tuto rúchu i povie slovo Davida proroka: Hospodin vzvodí letělé[1094]podtrženo, Hankova excerpce a zproščije v uokovách spaté. A jakž sě té rúšicě Filetus dotekl, tak sě inhed zdravě rozprostřěv vzchopil a čáróm Hermogenis sě posmav, k svatému sě Jakubu vrátil.

Proňežto sě Hermogenes velmi rozhněvav, poslal diábly, jim přikázav, aby Jakuba i s Filetem sviežíce k ňemu přivedli, a řka: Tak sě chci nad ním pomstiti, jakžto mi sě viec ižádný z nich nebude posmievati. Tehda diábli k svatému Jakubu přišedše, počěchu nad ním u povětří výti a řkúce: Svatý Jakube apoštole, smiluj sě nad námi, neb prvé než smy tvú svatú mocí zaženi, až juž přěd tobú hořímy. K nimžto svatý Jakub vecě: Počs ste ke mně přišli? Diábli odpověděchu: Hermogenes nás poslal, abychom tě i s Filetem k ňemu přivedli, ale inhed jakž smy k tobě přišli, tak anděl boží plamennými řetězi nás zvázal, proňežto velikú muku trpímy. Jimžto svatý Jakub vecě: Kazuji boží mocí andělóm, aby vás zprostili a vy, k ňemu sě vrátiece, jeho sviežíc, bez úraza ke mně přiveďte. Tehda diábli tam šedše, čarodějníku opak rucě svázavše, k svatému Jakubu přivedli a řkúce: Daj nám moc nad ním, abychom mohli tebe i sebe pomstiti. K nimžto svatý Jakub vecě: Aj toť Filetus[1095]Filetus: phyletus přěd vámi stojí, proč ho nejmete? Diábli ve[352]číslo strany rukopisucěchu:

X
1095Filetus: phyletus
1093podtrženo, Hankova excerpce
1094podtrženo, Hankova excerpce
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).