[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<314315316317318319320321322>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[318]číslo strany rukopisupoň a po jeho bratříci poslal, aby sě zasě do svého kláštera vrátili. Tu sě vrátivše, kniežětem cně do kláštera uvedeni a což sú dřieve neduostatkóv trpěli, to sú skirzě svatého Prokopa prosbu všeho dobrého dosti potom měli, bohu mnoho časóv slúžili a jeho milosti sě dostali, s nímž přěbývají na věky věkóm. Amen.

Život svaté Margarety[aia]Margarety] Margety

Svatý život, jenžto sú vedli rozliční světí, snažně bohu slúžiece, svú krev pro vieru prolévajíc, dává nám veliký příklad i ponúcěnie k dobrým skutkóm. Neb když znamenámy, kak sú sě na světě strastně obcházěli, kakli sú pro buoh mnoho trpěli, musilo by srdce rozpačné[936]podtrženo, Hankova excerpce býti, by sě někda nerozpomanulo a k náboženství sě nezažhlo. A také to jich života svatého pamatovánie činí nám v srdci vláščie zahanbenie. Neb když sě na to rozmyslímy, jež sú byli lidie jako i my, křehcí jako i my, smrtedlní jako i my, avšak sú vítězky[937]podtrženo, Hankova excerpce hospodinu slúžili, nám veliký příklad ostavili. Mezi nimižto nás najviece zahanbuje život svatých děvic. Ty sú byly některé mladé králevničky[938]podtrženo, Hankova excerpce, rozkošné panny, avšak sú přěmile trpěly krve prolitie pro milého Jezukrista. O tom mluví svatý Řehoř u vykládaní svatého čtenie o desěti děviciech[939]podtrženo, Hankova excerpce, tak řka: I co řkú mužie bradatí, mužského srdcě silní, co řkú v den súdný, která jich omluva bude, jíž na světě pro buoh nic trpěti nechtie a vidúce tak rozkošné panny silným srdcem na smrt pro vieru jdúce? Z těch děvic[940]podtrženo, Hankova excerpce byla jedna svatá Margareta rodu vysokého, dci[941]podtrženo, Hankova excerpce jednoho patriarchy pohanského, jemužto Teodosius řekli, z města Antiochie. Ta když v svém dětinství dojcě[942]podtrženo, Hankova excerpce do jiného domu cho[319]číslo strany rukopisuvati

X
aiaMargarety] Margety
936podtrženo, Hankova excerpce
937podtrženo, Hankova excerpce
938podtrženo, Hankova excerpce
939podtrženo, Hankova excerpce
940podtrženo, Hankova excerpce
941podtrženo, Hankova excerpce
942podtrženo, Hankova excerpce
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).