[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<304305306307308309310311312>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[308]číslo strany rukopisujeho svatú krví zekrvavený. To uzřěvše mnozí, křest svatý přijemše, uvěřichu v Jezukrista. A protož juž, milý bratře Timotee, jěžtos miloval ze všeho srdcě, tať sta sě jakžto Saul král a syn jeho Jonata na smrti nerozdělila. A já také smutný, od mého mistra, svatého Pavla, neodlúčil sem sě, než v tu dobu, ješto mě zlí lidie od ňeho odstrčichu. Všakž to rozlúčenie vždy nebude, neb ta svatá dušě zná své milé, kakž kolivěk již k nim nemluví, neb ot ňeho zde jsúc daleko sú vzdáleni, ale v den súdný, kak bude přěžalostivé rozlúčenie, ktož sě tehdy od nich odlúčí! A juž, bratře muoj, milý Timotee, přieteli duchu mého, pospěš prositi[887]in margine Hankova poznámka „supinum ti“ milého hospodina u póstu i v rozličnéj práci, ať dá hospodin milost mistra tvého, jako je dal Elizeovi, učenníku Helie, jenžto jest byl ustavičně s ním dotovad, až ho hospodin u povětří vzdvihl od ňeho, neb zajisté zlosti veliké trpieše od rozličných nenávistníkóv[888]původně zapsáno „nanaviſtnykow“, první „a“ podtečkováno a nadepsáno „e“ (autokorektura), ješto s ním v závisti mluviechu a řkúce: Aj toť učenník nepravého proroka, božieho ustavenie přěstupníka. To slyšě Helizeus, v nivčemž[889]podtrženo, Hankova excerpce nezúfal od mistra svého, a protož, což na bozě prosil, dvuoje pospořenie[890]podtrženo, Hankova excerpce ducha svatého obdržal. Takež kakž kolivěk svatý Pavel měl mnoho učenníkóv milých, všakž v nikterémž neodpočíval duch jeho jako v tobě, Timotee, nebo ty si s ním trpěl rozličná pokušenie i bez čísla mnohé truchlosti a tos učinil s veselým i s pokorným srdcem. Zajisté tys sám jediný duostojen byl obdržěti takých daróv podařenie. Toť také buď známo, milý bratře Timotee, ež když svatého Petra s křížě sněli, jeho svatá hlava v cělosti s tělem bieše. Ale když svatého Pavla stěli, od těla hlavu vzemše, mezi jiné sťaté do jámy zavrhli, jiež křestěné potom nalésti dlúho nemohli.

A když mnozí časi přěšli, tu jámu král vycíditi[891]podtrženo, Hankova excerpce kázal, tu sú s rozličným chomradem[892]podtrženo Hankou, in margine různočtení „tišť. chamra × „dům“ svatého Pavla hlavu vyvrhli, mimo nižto jda jeden sčastný pastýř, na svú ju[893]podtrženo, Hankova excerpce sikolec[894]podtrženo Hankou, in margine různočtení „tišť. sykolecz anebo na key“ vzdvihl a podlé stájě svých ovči[309]číslo strany rukopisuček

X
887in margine Hankova poznámka „supinum ti“
888původně zapsáno „nanaviſtnykow“, první „a“ podtečkováno a nadepsáno „e“ (autokorektura)
889podtrženo, Hankova excerpce
890podtrženo, Hankova excerpce
891podtrženo, Hankova excerpce
892podtrženo Hankou, in margine různočtení „tišť. chamra × „dům“
893podtrženo, Hankova excerpce
894podtrženo Hankou, in margine různočtení „tišť. sykolecz anebo na key“
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).