[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<311312313314315316317318319>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[315]číslo strany rukopisunapomínáše a řka: Bratříce milá, boha milujte, snažně jemu služte, neb vaše zde krátké poslúženie dá vám v nebesiech věčné kralovánie. A takž svuoj svatý život veda, slovem svatým příkladem lidi učě až i k smrti sě přiblížil. Tu jest skrzě zěvenie ducha svatého své skončenie přěvěděv, pozvav k sobě bohobojného člověka, synovcě svého, jemužto Vít řekli, a druhého sobě milého u bozě syna Emerama. Zěvil jima a řka: Syny má milá, ješto[ahz]ješto] gyeſto sem věrně v duchovenství přěd sobú vzchoval, vězta to, ež třetí den s tiemto sě světem rozlúči, bohu vás porúčěju[918]koncovka podtržena Hankou, ale v tom smysl váš vystřiehaju[919]koncovka podtržena Hankou, abyste to věděli a opatrně u pokořě sě držěli, neb vás má nadjíti veliká nenávist od zlých lidí[920]lidí: lydyu[921] podtrženo, Hankova excerpce. Budete vyhnáni do jiných vlastí a tam šest lest přěbývati budete, a toto vaše bydlišče naše kniežě poddá lidem cuzím[922]podtrženo, Hankova excerpce. Ale vy, mé milé dietky, v tom protivenství nerozpakujte[923]podtrženo, Hankova excerpce sě, u vieřě tvrdě stuojte, svú bratří u bozě těšte, boha vždy chvalte, když vám dobřě bude, bohu děkujte, když sě vám zle povede, pokorně pro milý buoh trpte, neb ta hodina příde, v nižto vás hospodin utěší. A po šesti letiech slituje sě nad vámi hospodin, navrátí vás v týž pokoj u vaše bydlišče a vás nad vašimi protivníky pomstí. Tak ty časy mají přějíti, ež když kniežě milostivý Břětislav umře, po ňem bude v zemi kniežě Spytigneus, jenž vás bude nenáviděti. A když ten umře Spytigneus, miesto ňeho Vratislav kniežě v Čechách bude, tohoť buoh svým duchem osvietí ve všiej bázni i v dobrotě. Tenť vás u vaše bydlišče zasě navrátí, a tu sě vrátiece, s pomocí milého Jezukrista viec pokoj mieti budete.

A když jim to vše propovědě, nazajtřie vnide k ňemu jeden sirotek chudý, jehož svatý Prokop bieše týden pro buoh krmil, bera odpuščenie od otcě svatého, chtě sě domóv vrátiti. K ňemuž[316]číslo strany rukopisuto

X
ahzješto] gyeſto
920lidí: lydyu
918koncovka podtržena Hankou
919koncovka podtržena Hankou
921 podtrženo, Hankova excerpce
922podtrženo, Hankova excerpce
923podtrženo, Hankova excerpce
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).