[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<294295296297298299300301302>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[298]číslo strany rukopisuTehda všěm lidem rokovav[847]podtrženo, Hankova excerpce den, na jednu vysokú veži vznide a odtad sě vyvrh, v laurovém[848]podtrženo, Hankova excerpce věnci létati počě. To svatý Pavel uzřěv, svatému Petru vecě: Mněť sě jen[849]podtrženo, Hankova excerpce slušie modliti, ale ty máš mocně přikázati.

V tu dobu ciesař vecě: Totoť jest Šimon, člověk pravý, ale vy oba falešníky sta, svuodcě s pravé cěsty sta. Tehda svatý Petr promluvi k svatému Pavlu a řka: Pavle, vzveď hlavu, viz, coť sě toto děje. A když svatý Pavel hlavu vzvede, uzřě, ano sě Šimon vznášějě lece u povětří. To vida svatý Pavel, svatému Petru vecě: Časť jest, to, cožs počal, dokonaj, již to dobřě vidíš, ežť jest nají již pozval k sobě hospodin. V tu hodinu svatý Petr počě zaklínati a řka: Zaklínaji vás, pekelní duchové, ješto jeho u povětří nosíte, a kazuji vám mocí našeho milého Jezukrista, abyste ho déle u povětří nedržěli, ale upadnúti přěpustili. V tu hodinu Šimon na zemi buše[850]podtrženo, Hankova excerpce a tu sě rozraziv inhed zdeše. To uslyšav Nero ciesař, ež ztratil tak vzácného člověka, velmi ho žěléše, a k apoštolóm takto promluvil: Vy ste mě velmi zamútili, a já vás také utratiti mysli. To řek i káza inhed oba apoštoly jieti. I dal jě u moc jednomu rytieři, jemužto Paulin diechu, a Paulin jě poručil Mamertinovi pod stráži dvú rytieří, Procesie a Martimana. Ta dva rytieřě svatý Petr na vieru obrátil, proňežto otevřieše žalář, oba apoštoly vypustista. Potom Paulin po některých časiech po smrti svatých apoštolóv poznav, ež ta dva rytieřě, Procesius a Martiman jsta křesťany, kázal jě oba stieti. Ta rytieřě prosiesta svatého Petra, aby z města postúpil. Tomu sě řěčí dlúho brániv, jima povoli, a když pojide k bráně, tu ješto i dnes slóve U svaté králevny, vstupuje[aht]vstupuje] uſtupieyu[851]podtrženo, Hankova excerpce, uzřě, ano Jezukrist proti ňemu jde. Tu mu svatý Petr vecě: Hospodine, kam jdeš? Hospodin odpovědě: Jdu do Říma opět na ukřižovánie. To svatý Petr o svém umučení

X
ahtvstupuje] uſtupieyu
847podtrženo, Hankova excerpce
848podtrženo, Hankova excerpce
849podtrženo, Hankova excerpce
850podtrženo, Hankova excerpce
851podtrženo, Hankova excerpce
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 6 měsíci a 25 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).