[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<107108109110111112113114115>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[111]číslo strany rukopisuposlednie přěstrastná smrt jest křesťanóm[iy]křesťanóm] krzieſtyanom utěšená[iz]utěšená] vtyeſſenya jhra vše pro svú vieru trpěti. Protož nic lepšieho nenie, přěnesmy jeho na rozkošné lože, a tu, když sě pohojí, trpčějšie jemu muky naleznemy[ja]naleznemy] nalenymy. A když jeho tak ztrýzněna na měkkém loži položichu, málo poležav, skončal a buohu sě dostal. To uslyšav Dacianus, ež on skončal, vecě: Nemohli li sme nad ním za živa svítěziti, asa nad mrtvým sě pomšči. Proněžto inhed jeho svaté tělo kázal na pole, aby ptáci a zvěř snědli, vynésti. Ale svatí anděli jsú toho svatého těla strážě byli a jeden havran, jenž nad přirozenie na umrlinu lakom jest, všakž toho svatého těla ostřiehaje, jiné ptáky othonil a jedneho vlka, jenž tu bieše přiběhl, ščípaje s velikým křikem jej otehnal. To uslyšav Dacianus, vecě: Již vizi, ež nad mrtvým svítěziti nemohu, ale přivěžte k jeho hrdlu kámen těžký, uvrztež hluboko u moře, aby, jehožto je zvěř sniesti nechtěla, asa morské tváři snědly. A když to svaté tělo u moře uvrženo, u maléj hodině na břěh vyplulo. To jednéj buohobojnéj ženě a jiným buohobojným křesťanóm buoh zjěvil a oni přišedše, to svaté tělo nalezše pochovali a buohu chválu vzdali. Amen.

Život svatého Bazilie biskupa tuto sě čte[391]in margine mladší rukou: Svatý Basilej

Svatý Bazilius biskup a mistr slovutný kak jest byl svatého života, jednomu svatému pústenníku, jemužto jmě bylo Efren, buoh zjěvil. Když ten svatý Efren v jednu hodinu na modlitvách klečal a vší myslí u buoh byl vztržen, uzřěl

X
iykřesťanóm] krzieſtyanom
izutěšená] vtyeſſenya
janaleznemy] nalenymy
391in margine mladší rukou: Svatý Basilej
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).