[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

[121]číslo strany rukopisusúd přěd buoh veden. A tu jeho všěcky zlé i dobré skutky na jednu váhu vzloživše vážiechu. S jedné strany mrzutí črní zlé jeho skutky na váhu kladiechu, a s druhé strany jedni bielí a krásní lidie dobrých skutkuov, což tož málo položichu, proněžto sě velmi mútiechu. A když zlých skutkuov váha znamenitě přěvažováše, tehda jeden z těch bielých vecě: Zajisté již nemámy co klásti, jediný žitný bochnec, jenž jest kakž koli nerad přěd dvěma dnoma ve jmě Jezukrista dal. Jenžto bochnec, jakž brzo na váhu položen, tak inhed obě vázě sě proti sobě zrovnale. Tehda k němu ti bielí vecěchu: Náhle přičiň jej k tomuto žitnému bochenci, nebť sě jednak črní v tě uvieží. A když sě z toho viděnie ten bohatec probral, inhed řekl: Již vizi, ež když mi jest tento žitník[409]podtrženo, Hankova excerpce, jenžto sem v hněvě vrhl, tak mně probytečen[410]podtrženo, Hankova excerpce byl, slušie velím viece z svatého statka chudým ve jmě hospodina i dávati. A když jednú ten bohatec v dobrém rúšě jdieše, jeden chudý velmi odraný počě na něm přioděnie prositi, inhed to dobré rúcho s sebe svlek chudému dal. A ten chudý vzem inhed prodal. A potom když ten bohatec své rúcho poznal na trhu, a visiece uzřěl, velmi sě pro to zamútil a řka: Aj toť nejsem duostojen, by chudý u mém rúšě chodě, mě na paměti jměl. A když ten jistý Petr bohatec jednú spal, uzřěl jednoho, an sě krašše než slunce stkvie a na jeho hlavě kříž bieše a v to rúcho oblečen, ješto Petr bieše dal chudému. A ten jemu vecě: Co pláčeš, co sě mútíš, Petře? Znáš li toto rúcho,

X
409podtrženo, Hankova excerpce
410podtrženo, Hankova excerpce
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).