[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<106107108109110111112113114>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[110]číslo strany rukopisua pod lésú oheň učiniti a svatého Vincencie na lésu přiviežíc péci. A když jeho na ty muky vediechu, svých katóv, aby spieše šli, ponúcěje, jasně jdieše. A tu přišed, sám na lésu vstúpi, a tu pečen, přižéhán, obracán, klikami drán. Jehožto krví když sě uhlé skropováše, tehda rány přědšími ranami sě obnovováchu. Zatiem suol v uhlé metáchu a tak sě připiekajíc, v jeho rány skákáše. Zatiem sluha buoží[388]původně zapsáno „buoz“, „-y“ je nadepsáno jinou, soudobou rukou Vincencius nehna sě ležieše a svuoji oči k buohu[iw]buohu] buoh vzved, jemu sě modléše. To sluhy když Dacianovi pověděchu, kázal jeho Dacian v hrozném žaláři zamknúti a tu jeho nohy dřievím ztrhati a potom jeho na ostrých škřidlách naha položiti a řka: Když ho muky přěmohú, mně věděti dajte. To ti nemilostiví kati všeckno učinili, ale nebeský král, pro něhožto věrný rytieř tak veliké muky trpěl, všěcky muky v uoslazenie obrátil. Ten temný žalář nebeskú světlostí byl osviecen, těch ostrých škřidl ostrost jako vuoně kvietie byla sě obměkčila, nohy sě zprostily a utěšenie veliké od svatých andělóv přijal. A když tak s anděly po žaláři po divném kvietí utěšeně chodieše, divná od toho kvietie vuoně daleko sě rozcházieše. To žalářoví strážě počivše a s sluhami[389]in margine Hanka uvádí různočtení „tišt. ſkulami“ do žalářě vezřěvše a, co sě tam děje, uzřěli a inhed sě na křesťanskú[ix]křesťanskú] krzieſtyanſku vieru obrátili. To uslyšav Dacianus, velmi sě zamútiv, vecě: Co již učiním i již vizi, ež jest nad námi svítězil. A divné jest, ež hrozné muky, žalář, oheň, železné hřebeny, horúcie škřidly[390]podtrženo, Hankova excerpce, kliky ostré i ta

X
iwbuohu] buoh
ixkřesťanskú] krzieſtyanſku
388původně zapsáno „buoz“, „-y“ je nadepsáno jinou, soudobou rukou
389in margine Hanka uvádí různočtení „tišt. ſkulami“
390podtrženo, Hankova excerpce
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).