[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<787980818283848586>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

přijmeš. A jakž praví svatý Bernart: To jest jmě pravé nebeské lékařstvie. To jmě Ježíš jest, ješto plaché hněvníky lidi upokojije, pýchu ku pokořě připravuje, jedovatú střělú smrtedlných hřiechuov lidi zastřělené připravuje k zdraví, všelikú nečistotu hřiešným ostuzije. A nadto nade vše to svaté jmě Ježíš všěcky nedostatky od dušě vyhoní a spasuje. Ješto to svaté jmě jest nosil svatý Pavel apoštol přěd krály i přěd všelikými národy jako s velikú osviecenú sviecí na sviecně. Protož správně to svaté jmě sluove Ježíš, točíš spasitel. A tak jest řiekal svatý Bernart v svéj duši žádostí: A ty, milý Ježíši, pro tvú svatú milost rač mně býti Ježíš, točíš spasitel.

Druhé tento slavný den svatá cierkev slaví pro pamět jeho svaté krve jako toho dne najprvé prolitie. Tu slušie věděti, ež jest Kristus starého zákona ustavenie rušiti nechtěl, ale obřězati sě přěpustil pro rozličnú věc. Najprvé proto, aby, ež jest pravé tělesenstvie na sě vzal, proto staré právo držě obřězán, aby skrzě jeho krve prolitie jměli bludní lidé do jeho tělesenstvie jisté dolíčenie. Druhé proto sě obřězati přěpustil, aby ižádní židé, omluvy nejmajíc, nemohli proti němu nic řéci: Proto sme tebe nepřijěli, ež si našich svatých otcuov ustavenie nedržal. A třetie proto, aby sě jeho svaté buostvie přěd diábly v jeho tělesenství tajilo, neb obřězánie těch časuov bylo jest proti počátečnému hřiechu. Proněžto diábli vidúc, ano jeho obřězují, mněli sú, by tomu dietěti jako i jinému hřiecha očiščenie třěba bylo.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).