[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<616617618619620621622623624>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

obracijem k Jezukristovi. Z toho sě ciesař rozhněvav, kázal ty mistry všěcky prostřěd města užéci.

A potom když byli ot svatých křesťanóv pochováni, kázav svatú Katerynu přěd sebú postaviti, k niej vecě: Ó, dievko urozená, daj sě přěmluviti, po naší vieřě postup a budeš po ciesařovéj prvnie na mém dvořě u velikéj cti chována. A káži obraz prostřěd města tvé postavy postaviti, aby sě jemu všichni jako buohu modlili k tvéj velikéj chvále. Jemužto svatá Kateřina vecě: Nechaj té řěči, neb to i pomysliti hřiech jest. Já sem sě všěcka Jezukristovi dala. Ot něhožto ani krásnú řěčí ani kterým násilím otlúčena budu. V tu hodinu ciesař u velikém hněvu kázal ji svléci a uzlovatými biči bíti a tak zbitu do temného žalářě uvedúc zamknúti a tu dvanádcte dní hladem mořiti.

A zatiem když sě událo pro některé pilné potřěby z těch vlastí ciesařovi ven vyjěti, tehda ciesařová po svatéj Kateřině túžiec sě rozžalostivši, s jedniem kniežětem s Porfýřem, jenž nad rytieřstvem starostú bieše, u pólnoci v žalář všedši, nalezla, ano vešken žalář velikú světlostí osvětlen a svatí andělé rány svaté Kateryny mastí mazáchu. Tu počě svatá Kateryna ciesařovéj a tomu kniežěti tak dlúho o svatéj vieřě a o nebeských radostech tak dlúho kázati, až inhed Porfyrius vstav, přěd jejie nohami padl a se dvěma set rytieři svatú vieru přijal. Ale jakž bylo přikázáno, aby jiej dvanádcět dní pokrmu nedávali, jeden holúbek

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).