[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<617618619620621622623624625>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

z nebes k niej přilétajě, nebeským pokrmem ji krmieše.

A zatiem král nebeský s množstvím andělóv a s svatými děvicěmi jiej sě zjěvil a řka: Buď ustavična, má milá dci, neb já vždy s tebú jsem. Mě na paměti měj, svého stvořitele, pro něhožto tak strastnú práci trpíš. Potom když těch dní ciesař zasě sě vrátiv, přěd sě ji přivésti kázal, uzřěv, ana sě na ničemž neproměnila ani přěpadla, domněl sě, by ji někto v žaláři krmil. Proněžto kázal strážě žalářové velmi bíti. V tu dobu svatá Kateryna vecě: Já jsem ot žádného člověka pokrmu nepřijala, ale Jezus Kristus skrzě svého anděla mě krmil. K niejžto ciesař vecě: Ješče sě daj přěmluviti, chceš li u mém království veličsky povýšena býti! K němužto ona vecě: Ty to přěvrz na svéj mysli, koho jmám s právem sobě voliti, toho li, jenžto jest mocný, věčný, všie krásy plný, čili toho, jenžto jest nemocný, mrzutý, smrti poddaný! V tu dobu ciesař velmi sě rozhněvav, k niej vecě: A já tobě proti tomu volenie dávaji, anebo našim buohóm obět vzdaj a jim sě modl, anebo přěhrozné muky a ohavnú smrt trpěti budeš! Jemužto ona vecě: Kakž tobě kolivěk líbo jest, tak mě mučiti kaž! Neb toho dávno žádaji, abych svú krev pro Jezukrista prolila, jakžto je on pro mě svú svatú krev proli.

V tu dobu jeden ciesařóv úředník starosta uzřěv ciesařě hněviva, počě jemu raditi a řka: Kaž učiniti čtyři kola pilami ostrými

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).