[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<479480481482483484485486487>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Povýšenie svatého křížě svatá cierkev po všem světu slovutně slaví, neb všemohúcí buoh jakeže přěd věky v svého božstvie tajnici přědjednal i přědpósobil, aby u budúcích jistých časiech v člověckém tělesenství pro všě hřiešné na tom přědrahém dřěvě umřěl, takež to v svém svatém božství přědpósobil, aby skrzě to přězvolené dřěvo divi i zázraci i rozličné milosti rozličným lidem sě stávali a skrzě to svatá viera sě výšila.

Proňežto sě tak o tom píše, jež když po božiem narození šest set páténádcěté léto přěpuščením božím od pohanóv svaté křesťanstvo velikú pohromu trpieše, v ty časy král Persarum jménem Kozdroe všěcky země i všě vlasti na vschod sluncě mocně pod svú moc podbil a mezitojí do Jerusalemě k božiemu hrobu přijěv, hrob boží uzřěv, velmi sě vzhroziv, zasě sě vrátil, ale tu částku dosti holemú svatého křížě dřěva, jížto někda bieše svatá Elena tu ostavila, s sebú vzem i jěl pryč s svými lidmi. A když doma byl, v svém srdci nemúdřě vzpýchav, počě mysliti, kak by sě jemu po všem světu velicky čest dála a lidie jemu jako bohu sě modlili. Proňežto jednu velikú veži vnitř kázal střiebrem a zlatem a drahým kamením okrásiti a drahým kovem, slunce a měsiec a množstvie hvězd po všiej veži zřiediti. To také bieše chytrým nalezením

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).