[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<475476477478479480481482483>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Natalia uslyšěvši, inhed jemu duom otevřěvši, přěd ním křížem padla a odtad spolu k žaláři šedše. Sedm dní Natalia jiezvy tiem svatým krásným prostěradlem utierala. A když ten den přijide, v ňemžto ciesař kázal ty svaté z žalářě přěd sě vyvésti, s nimižto svatý Adrian pojide, k ňemužto přistúpivši jeho hospodyně Natalia, vecě: Pomni sě, milý hospodáři, aby sě nelekal, když na muky pójdeš. Měj to tvrdě na paměti, jež tuto málo přětrpě, budeš sě s anděly v nebesiech na věky radovati. A když svatý Adrian nerodil sě ciesařovým kázaním modlám pohanským modliti, kázal jeho ciesař kyji nemilostivě bíti. V tu hodinu Natalia k těm svatým, jížto v žaláři ješče biechu ostali, běžěvši, jim za svatú novinu povědě a řkúc: Vězte to, jež tam muoj hospodář juž pro milého hospodina počal trpěti. To řekši, zasě sě spěšně vrátivši, uzří, ano svatého Adriana, jejie hospodářě, čtyřie silní katové rozličně tepúc, derúc, trýznie tak, jež jeho třěva z jeho svatého života plýtváchu. Avšak ciesař jeho kázal opět do žalářě nésti. K ňemužto přišedši Natalia a tak jeho ztrýzňena vznak ležiece uzřěvši, podloživši ruku jemu pod hlavu, s velikým pláčem k ňemu mluvieše a řkúc: Blazě tobě, milý hospodáři, jež si juž z počta svatých mučenníkóv. Blazě tobě, jež trpíš pro toho, jenžto jest pro všě hřiešné trpěl. Jdi juž k ňemu, mój přědrahý Adriane, tu ješto na věky s ním v nebesiech bydliti budeš.

To ciesař uslyšav, jež mnohé křesťanky do žalářě chodiec, svatým posluhují, zapověděl, aby

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).