[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<469470471472473474475476477>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

a nad ní přietelé velikú žalost páší. K niejžto svatá Savina vecě: Pro měť ona neumře. A to řekši, té nemocné ruku vzemši, ju zdrávu nahoru vzvedla. A potom, což jie prosili, aby tu na hospodě ostala, nikakž nechtěla, ale odtad šedši, až k tomu městu, jamžto jiej anděl jíti kázal, za míli bliz byla. Povědě k svéj tovařišcě a řkúc: Čas jest, odpočiňva tuto. A když tak odpočívajíc sediesta, jeden muž vzácný jménem Literius z města jda, k nima přistúpiv, otázal: Odkad jsta? Jemužto svatá Savina vecě: Já jsem z tohoto města. K niejžto ten muž vecě: Pročs mentíš, ano po řěči znáti, ež si hosti. K tomu ona odpovědě: Zajisté, pane, pútnicě sem a hosti a bratrcě mého Saviniana dávno ztrativši chozi hledajíci. Jiejžto ten muž vecě: Ten člověk, jehožto ty hledáš, přěd malými časy sťat jest a na takémto miestě pochován jest. Tehda svatá Savina na zemi padši, počě sě bohu modliti žalostivým srdcem a řkúc: Mój milý hospodine, jenžtos mě do dnešnieho dne u méj čistotě choval bez poskvrny, rač mi juž tak z pracných cěst pomoci, abych sě juž viece netrudila. A tvéj svatéj milosti porúčěji tuto tovařišku mú, ješto je pro mě mnoho trpěla, a bratrcě mého, jehož sem zde hledavši nenalezla. Rač mi ho dáti v svém svatém nebeském království viděti. A jakž tu modlitvu brzo dokonala, tak na tom miestě klečieci duši pustila. To jejie tovařiška uzřěvši, žalostivě počě plakati, nemajíc své panie živa čím pochovati. Tehda ten muž cný Literius, jenž s nima na cěstě bieše

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).