[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<452453454455456457458459460>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

modla pohanská, jiejžto řiekáchu Astarot. I bydlil tu jako chudý pústenník. V téj modle bydléše jeden diábel, ten tak lidem ukazováše, jakžto by nemocné uzdravoval, ale neuzdravoval jich jest, kromě lidi nemocny učině. A když od přěkáženie přěstal, tehda nemoc také přěstala. A když v chrámě mnoho nemocných ležieše a ta modla lidem neodpoviedáše, vstavše šli do druhého města, tu ješto druhá modla bieše jménem Berit. Jiežto modly otázachu, proč by jich města modla Astarot jako jiné časy neodpoviedala. K tomu modla Berit odpovědě: Buoh váš plamennými řetězi svázán jest od té hodiny, jakž apoštol boží Bartoloměj k vám přišel jest, tak Astarot aniť oddechnúti móže, aniť smie s vámi mluviti. K tomu pohani vecěchu: A kaký jest to Bartoloměj? Odpovědě diábel: Přietel jest všemohúcieho boha, a proto jest do těchto vlastí přišel, aby všěcky diábly vyhnal. K tomu pohani řechu: Pověz nám znamenie, abychom jej mohli nalézti. K tomu diábel vecě: Vlasyť má črné, nákadeřavé, očí veliciej, brada dlúhá, šědivými vlasy promiešená, střědnieho vzróstu a rúchoť nosí drahé a zvláščeť plášč nosí bielý, jenžtoť jest v rozličných miestech hedvábím prošíván a nadto jest šest mezidcietma let jest, jakž jeho rúcho a jeho třěvícě nikda sě nepovetšie. A toť má v obyčěji, ežť stokrát za den a stokrát za noc klekna, modlí sě bohu, anděli boží s ním chodie, jížto jej v síle držie, aby nikda neustal. Ani mu sě jiesti chtělo a vždy zajedno jasné tváři, myslí veselú přěbývá.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).