[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

ostalo, duostojnějie jejie tělu věcšie cti byl by dopřál, aby jejie hrobu veš svět čest i chválu vzdával než jiným svatým. A nadto viece praví svatý Bernart: Když tomu bóh chtěl, aby to svaté dřevo, na němžto syn boží od polodne do večera pněl, bylo po všem světu u veliciej cti jmieno, velím viece tělo matky božie Marie, v němžto jest devět měsiecóv nošen, v duostojenství i u věčné cti ostati by jmělo. A když nám jest toho hospodin zřejmě na světě neostavil, jisté znamenie v zavřeném rozumě nám ostavil, jež ji jest i s tělem i s duší k sobě do nebes vzal. Opět k témuž praví svatý Augustin: Znamenaj každý syna božieho dobrotu, kak se jest měl milosrdně k svéj miléj matce, když jej v svém svatém životě nosivši i porodila, přes přirozený běh ji zbavil bolesti a se nezbavil plakánie, ona rodieci radovala se, jakžto svatá cierkev zpievá: Když jsi rodila, tehdas se radovala a on se porodiv, plakal. Podlé múdrého Šalomúna pověděnie v Knihách múdrosti, prvý hlas k lidskému podobný vypustil sem pláč. A když jiej jest to odpustil, aby jie na porození nebolelo, kak to móž býti, by jejie svaté tělo črvóm bylo jiesti dáno.

Ještě k témuž praví svatý Augustin: Věrnému synu slušie, aby na všech miestech po vše časy na svú milú matku pomněl v sčestí i v nesčestí, když se jemu zle neb dobře vede. Proto znamenaj každý, ež syn boží, pně v svém tělesenství, trudně na kříži přehrozné muky trpě, avšak v téj mdlobě svoji oči vzved, milostivě na svú matku

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).