[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<379380381382383384385386387>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

a Jezukrista otáza a řka: Ktos ty, kako tobě dějú? K tomu Ježíš nic neodpověděv, knížky, ješto v rucě diržieše otevřěné, tomu bratru ukázal. Na nichž ten bratr nic jiného psáno nenalezl než tato slova: U věčnéj paměti bude hosti má a od uslyšěnie zlého v den súdný nebude sě vztrachovati.

Po tom slavném pochování svaté Marty hospodin mnoho svatých divóv ukázal a zvlášče čte sě, ež Klodoveus, král francký, od svatého Remigie křest přijal. A když velikú bolest mnoho časóv jměv, k svaté Marty hrobu sě bral a tu inhed z té nemoci uzdraven byl. Proňežto ten král Klodoveus ten klášter ščedřě nadal a slovutně svoboden učinil. Potom svatá Marcilla, služebnicě svaté Marty, jejie vešken svatý život popsala a odtad sě do slovenské země vzdvihši, tu slovo božie kázala. A tak kážíc desáté léto po svaté Marty skončení skončala a bohu sě dostala, s nímž kraluje na věky věkóm. Amen.

Svatý Abdon a Senneus

Svatá dva mučenníky, Abdon a Sennen, za ciesařě Decie jsta umučena. Nebo když Decius ciesař babylonskú zemi a mnoho jiných vlastí pod svú moc bieše podbil, tu některé křesťany nalezl, jěžto zjímav, do města Corduby s sobú vésti jě kázal. Tu sú rozličně mučeni, jichžto těla Abdon a Sennen pochopujíc, tajně pochovali. Proňežto když na ně žalováno přěd ciesařem, inhed ciesařovým přikázaním svázáni za ním do Říma vedeni a tu přěd ciesařem a přěd Římany oba postavena. Tu jima řečeno: Anebo po našiej vieřě postupte a v svém sboží dobrovolně

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).