[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<367368369370371372373374375>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

řekl k nim: Kto chce za mnú jíti, ten poď. I šel s nimi k tomu Atile. A jakž jeho brzo Atila zazřěl, tak inhed s koně sskočiv, přěd jeho nohy padl a řka k ňemu: Otče svatý, což ráčíš, to na mně pros. Tehda svatý otec Lev papež prosil na ňem, aby z těch vlastí jěl a jich viece nehubil a vězně propustil. To všeckno rád míle Atila učinil. V tu dobu počěchu Atile jeho sluhy porokovati a řkúce: Nade vším světem vítězě, i dáš sě jednomu popu přěmoci. K tomu Atila vecě: To sem učinil pro své a pro vaše dobré, neb sem viděl, ano jeden rytieř silný na jeho pravici s nahým mečem stojí a takto ke mně řka: Neučiníš li toho, cožť tento svatý otec káže, se všěmi svými zahyneš.

Jedněch také časóv svatý otec Lev papež uslyšav, ano dva slovutná člověky Euticus a Nestorius na mnohých miestech u písmě blúdíta, napsal jeden list, chtě poslati Pabianovi, biskupovi z Konstantinopolim, proti těmato dvěma. Jenž list prvé než poslal, na hrobu svatého Petra apoštola položiv i dal sě na puost a na modlitvy a řka: Ty jsi, svatý Petře, jemužto jest svatá cierkev nad jiné nade všě poručena, chybil li sem na čem, co sem psal na tomto listě, ty rač polepšiti i popraviti. Potom po čtyřidcát dnech zěvil sě svatý Petr svatému otci Lvovi a řka: Četl sem tvuoj list i popravil sem jeho. Tehda svatý otec Lev papež ten list, šed, ohlédal i nalezl, ano což bylo potřěba popraviti, to svatý Petr svú rukú napsal. Toťe ten svatý otec Lev papež, jenžto ducha svatého naučením mnoho svatého písma svým vykládaním osvietil a tak v čistotě

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).