[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<370371372373374375376377378>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

přišel. Tehda odtad tak svázána pryč k ciesařovi vedechu, tepúc Celsa pacholíka, an pláče, veléc jemu spieše za ním běžeti. A když jě Nero uzřěl, kázal jě v žalář vsaditi, až by vymyslil, kterým by jě mučením umořil.

V ty časy Nero ciesař své lovcě lovit zvěři poslal, netáhli počieti loviti, až sě veliká moc zvěři vyrazivši, v jeden sad v Neróv uběhši, mnoho lidí ranila i zbila a sám Nero ciesař odtad s uraženú nohú na svú sien jedva utekl. Pro ňenžto úraz mnoho dní ležal, až sě v jednu hodinu na tato dva svatá rozpomanuv, jal sě mysliti a řka: Najspieš mi sě toto přihodilo, jež sě na mě moji bohové hněvají proto, že sem tyto vězně tak dlúho živil. Proňežto inhed kázaním ciesařovým svatého Nazařě a toho pacholíka Celsa rozličně trýznivše, přěd ciesařem postavichu. A když Nero uzřě, ano sě jich tváři jako slunce stvie, mnieše, by to jich čáry bylo, protož inhed vecě: Zbavte sě svých čáróv a našim sě bohóm modlte. Tehda inhed svatého Nazařě do chráma k modlám vedli. Tu poklek, hospodina poprosil, aby sě ty modly zpadaly. Netáhl sě pomodliti, až sě všěcky zlámachu. To uslyšav Nero, kázal jej u moře uvrci a řka: Střěžte dobřě, bude liť chtieti utéci, jmúce jeho užžěte a popel po moři rospěte. V tu dobu Nazarius a ten pacholík Celsus na bárku vsazen a tu na vysoké moře vzpluvše, z bárky jě vyvrhli. A inhed sě v tu dobu veliká búřě na moři vztrhla. A když sě velmi ti, jíž na bárcě biechu, bojiechu, aby neztonuli, žělejíc toho, co sú nad těmi svatými učinili, vesřěvše, uzřěchu, ano svatý Nazarius s svým pacholíkem Celsem po vodách vesele jdú, k lodí sě blížiece.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 6 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).