[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<365366367368369370371372373>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

věřte, neb to jistě vědie, jež přěd tiem ciesařem Deciem smy utekli, jenžto jest s nuocí vjěl do tohoto města, ač jest toto město Efezum.

Tehda svatý Martin biskup počě mysliti sám v sobě a řka k starostě: Věz to, starosto, jest toto viděnie, jež chce hospodin zěviti skrzě tohoto mladého člověka. V tu hodinu odtad vstavše, s Malchem a s velikým sborem lidí na tu horu jidú. Tu Malchus najprvé k tovařišóm v jěskyni všel a po ňem svatý Martin biskup a po nich jiní. I nalezl svatý biskup list mezi kamením, an dvěma střiebrnýma pečetma zapečetěn. Sezvav vešken lid i počě jej přěde všěmi čísti, na ňemž vešken jich život popsán byl a tomu také, jakž byli v téj jěskyni kamením zavaleni, na tom listě tři sta a dvě a sedmdesát let nalezli. Tomu sě počěchu všickni diviti, hlédajíc na ty svaté v jěskyni, ani sedie, stviece sě jako ruožě. Proňežto klekajíc, bohu chválu všickni vzdali.

Tehda inhed svatý biskup a ten starosta vzkázachu ciesařovi: Teodozio, prosiece, aby pospěl přijieti, chtěl li by bohem zěvené divy viděti. To rád ciesař uslyšav, z svého sě smutku, v ňemžto za obyčěj bieše, utěšiv, k nim brzo pospěl i jěl skrzě Konstantinopolim město až do Efeza. Proti ňemužto, jakž slušie, všickni cně vynidú a s ním tam na huoru Celion k jěskyni jěli. A jakž ti světí ciesařě uzřěchu, svietiechu sě jich tváři jako slunce. Tehda ciesař přěd nimi padna, boha pochválil a vstav, všěcky přitulil, pláčě a řka: Tak vás vizi, jakžto bych viděl hospodina, jenžto svatého Lazařě vzkřiesil. K ňemužto svatý

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).