[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<277278279280281282283284285>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

o jeho kázaní sě vzměnije a řka: Kajte sě hřiechóv, blíží sě k vám nebeské králevstvie. Protož jest dobřě o ňem hospodin prořekl: Ze všěch narozených z ženského národa nikda sě věcší neurázal než Jan Krstitel. Proňežto tak praví o ňem svatý Augustin, jež svatý Jan, krstitel boží, tak jest byl v svatosti veliký, ež sú jeho mnozí, by byl Jezukrist, mněli. Avšakž svatý Jan sě pokorně omluvil a řka: Jáz nejsem duostojen řemíka jeho obuvi odvázati. Neb sě toho snažně ostřieháše, aby jěšitnú chválú lucerna jeho svatosti nepohasla, a takž vždy všěmi činy po všě časy boha chválil, s bohem počal, s bohem konal, s nímžto v nebesiech přěbývá na věky. Amen.

Incipit vita sancti Johannis et Pauli.cizojazyčný text Tu sě počíná život svatého Jana a svatého Pavla

Svatá dva božie mučedlníky, Jan a Pavel, byla sta z prvých starost u dvora dcery Konstantina ciesařě, jiežto Konstancia diechu. Těch časóv jeden lid toho krajě, jemužto Sticiaka diechu, protiviec sě Římanóm, přijěvše s velikú vojskú, vázáchu sě u město, jemužto Tracia dějí. To Říměné uslyšěvše, pozvavše Kallikana, jenžto hlava nad římskú vojskú z úřada býváše, kázachu sě jemu připraviti, aby jěl i bránil toho města proti těm protivníkóm římským. K tomu sě Gallikan hotově postavi, ale za to prositi počě, aby mu za jeho práci Konstancí, Konstantinovu dceru, oddali, za ňežto také římská kniežata prosiechu. Tiem sě otec jejie zamútil velmi, neb vědieše, jež jeho dci Konstancia, jakž ji bieše svatá Nětišě uzdravila od veliké nemoci, tak inhed otvrdně bohu čistotu byla slíbila tak, jakž by radější

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).