[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<232233234235236237238239240>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

podstupováchu. A když tak ot rozličných rozličnú nenávist trpieše, vešel v jednu hodinu v noci po jitřní přěd jeden obraz buožích muk, a tu srdečně zaplakav, rucě svoji žalostivě opustiv, klečě hospodinu požaloval a řka: Rač vezřieti, milý hospodine, na mé veliké násilé. Proč mi sě to ot nich děje? K němužto ten obraz promluvil a řka: Petře, vezři na to, a já tuto bez viny, pro všě hřiešné svú nevinnú krev prolil. To svatý Petr uslyšav, viec všěcka protivenstvie míle pro hospodina trpěl a svój úřad silně nesl.

Zatiem kacieři vidiec svého protivníka tak ustavična jsúce, mezi sobú sě uradivše, jednoho kacieřě najěli, aby toho buožieho mužě někde dostřěha sě zabil. A když v jeden čas z toho města, ješto Kumis slóve, do Mediolána jdieše s tiem úmyslem, aby kacieřě vybieral, utkal jeho na cěstě ten kacieř najatý. Jehožto nepoznav, otázal a řka: Viete li co o tom, kde je bratr Petr, ješto kacieřě vybierá? Jemužto svatý, skrzě svatého ducha znamenajě, ež jeho prosba, již dávno na buozě žádal, sě koná, inhed pokorně kuklu s hlavy sňem, svoji rucě na prsech položiv křížem, vecě: Jáť jsem ten! Učiň nade mnú, což chceš. Hotov jsem pro svatú vieru a pro mého milého Jezukrista umřieti. V tu dobu ten kacieř nuož vytrhna, v jeho svatý leb vdružil. A to učiniv, po jeho tovařiši, chtě jej také zabiti, běžal. Jemužto osm ran nuožových dav, k svatému sě Petru, chtě jeho dobiti, navrátiv, nalezl jeho, an na cěstě ležě, loktem sě podepřěv, své

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).