[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<183184185186187188189190191>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

čistú dievkú ostala? Aj toť čin buohem nalezený, duch svatý vstúpí v tě a moc najvyšieh’ zasloní tobě. Protož, což sě narodí z tebe svatého, bude nazván syn buoží. To praví mistr Pařížský: S právem jest to jmělo býti svato, což sě jest za všěch hřiešných očiščenie jmělo obětováno býti. Potom jiej anděl svého poselstvie lépe potvrzijě, vecě: Aj, ano Alžběta, tvá přívuzná, počala synem v starosti v svéj. A tomu jest měsiec, ta ješto slóve bezdětkyni, jakž jest počala, neb toho nic nenie, co by buoh nemohl učiniti. Jakžto by řekl anděl: Jakež buoh móž učiniti, aby bezdětkyně počala i porodila proti přirozenému běhu, takež móž učiniti, aby dievka počala i porodila, v svéj čistotě ostanúci, nebo buohu nic nenie nesnadno učiniti, an jest slovem vše stvořil. K tomu vecě Maria: Aj toť roba buožie, točíš poslušná dievka buožie, staň mi sě podlé slova tvého. Tu praví svatý Augustin: Ó, přěžádúcie matko buožie, proč brzo neodpovieš, ano tebe veš svět na všě strany čaká! Odpověz brzo, tvéj milosti prosímy, aj toť klečí přěd tobú vešken sbor svatých otcóv dávných temniciech zavřěný, čakajíc tvého žádúcieho odpověděnie a volajíc k tobě a řkúc: Ó, nebeská světlosti, tebeť čakámy, odpověz brzo andělovi, ať budem z těchto temnic vyvedeni. Tvého také otpověděnie čaká všěch andělských kóróv sbor, volajíc k tobě a řkúc: Odpověz poslu brzo, pusť anděla zasě, časť jest, aby sě k tomu vrátil, jenžto jeho poslal jest, neb skrzě tvé svaté odpověděnie bude našich kóróv doplněnie. Třetie tebe

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).