Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

A poněvadž člověk svědka svého nemóž puditi, aby jemu v soudu vydal svědectvie pravdě, řečený Hašek žádal sobě nálezu, móž li jemu to co škoditi či nic, co by v tom bylo za právo. Na to bylo ortelováno: poněvadž Hašek u večer nebo jiný den nezpuosobil jest konšela pohnati nebo k soudu povolati, skrze to řečený Mikuláš od něho jest zproštěn, nebo zavitý soud nemá žádného odtahu neb prodlenie.

Tatoť jsú práva váhy

Tatoť jsú práva olova váhy sepsána, jakož se přísežným zdála spravedlnost příležeti, rozličných obyčejóv při váze pováživše a vyznánie vedlé svědečstvie přísežných starších. Cizozemec má dáti od centnéře olova neb jiného sbožie šest gr., ale měštěnín toliko 4 gr. Opět každý měštěnín muož prodati své olovo po osmém neb 16tém dielu, jakož se váží. Opět od sekánie olova, jenž slove schroten,cizojazyčný text od centnéře mají dáni býti dva malá hl, od puol centnéře jeden haléř níže nic, přirovnávaje jedno k druhému. Opět měštěnín od láky oleje dá dva malá, méně nic nebo níže, ale host čtyři, měštěnín od centnéře loje dá jeden malý, ale host dva malá. Opět od druhého převažování centnéře každý daj 4 gr., a nad to odvezenie centnéře na vóz 4 gr., kteréž také každý zaplatí od vloženie na vuoz.

O šenku za městskú zdí

Zapověděno jest, aby žádný ve vsech, kdež jsú městští forverkové, neb za městskú zdí žádného pitie nešenkoval, jinak ztratíť pitie i s sudem a rychtáři za pokutu zaplatíť věrdunk.

Pokud biřic móž lidem spravedlnosti dopomoci z dluhu

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).