Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

kšaftu zpuosobeném před svědky hodnými s rozmyslem rozumu užívaje dobrovolně vyznal, že nechce kšaftovati, nebo tehda jakožto činěnie kšaftu odepře, o věcech pak kterých pozuostavie, zpuosobenie bude k dědicuom a náměstkóm, jakož městské právo potřebuje a užíváno bývá, o tom také hledaj nahoře o dědictvích.

Mohú li věřitelé zapověděti poručené věci

Dělenie poručených a kšaftovaných má se vedlé hlav dieti na rovné diely, leč by porúčející jinak zpuosobil, aniž takové věci odkázané skrze kohokoli mohú býti kterým právem zapověděny, dokudž přijaty nebudú.

O kšaftu muže s povolením ženy

Ortelováno jest chotibořským, jenž sem psali, takto: pozdravenie přátelské předsielajíce Vašie Opatrnosti oznamuje se, aby plněji a dokonaleji Opatrnost Vaše úmyslu našemu mohla porozuměti o některaké našé příhodě, nebo přihodilo se, jeden náš spoluměštěnín na smrtedlné posteli leže chtě zpósobiti domu svému spasitedlně, povolal jest některých z přísežných města k sobě, zejména Matěje a Michala, jim oznamuje: jestliže mě pán Buoh skrze milost svú smrtí rozdělí, tentoť mám úmysl rozdělenie statku svého. Tehda odkázal jest ženě duom svój a synu a vnuku svému dědiny, i zalíbilo se jest s obú stranú. Tehda žena předřečená pojala jest muže jiného a již nynie chce se uvázati v dědiny předřečené táhnúc se na ty lidi, kteříž ji za prvnieho muže vdávali, že jest tak bylo předpověděno v prvých smlúvách věna, že by byl muž dřieve umřel, aby předřečené vdově všecko sbožie připadlo, a tú řečí jde

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).