Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

O zapsaném pro vraždu rozličně

Přísežní z A. tázali jsú, zdali člověk jsa měštěnínem a obývaje v B., na trh přijda do A. a tu vraždu učině, opět utekl by do B., v soudu A. moci bude pohnán býti z práva a zapsán býti, čili pro vyhledánie spravedlnosti žalující na řečeného člověka k rychtáři z B. útočiště má jmieti. Na tu otázku odpověděno jest, že ačkoli takový člověk pro obydlé a příbytek byl by z soudu rychtáře z B., avšak pro účinek prohřešilý slušie k soudu rychtáře z A., protož od rychtáře z A. k žádosti žalobníka třikrát jsa pohnán, leč by ku právu stál, móž spravedlivě zapsán býti.

O zapsaném pro rušenie pokoje

Člověk v zabití svého psance pokoje neruše, opět v zabití psance svého před zápovědie uteče li a bez pomsty ujde pokoje neruší, opět jinde takto psáno jest, dřieve, než by soudu ušel a bez pomsty utekl, pokoje neruší, ale že poněvadž soud a spravedlnost nemá činěna býti s útokem a mocí, ale s kázní a s tichostí požádána, člověk chtě pomstu vzieti o svém úmyslu, jestliže móž jmieti čas a hodinu aby neušel, má rychtáře a přísežných prositi, aby vězen byl, a aby řádem práva stalo se jemu od něho spravedlivé. Pakli by psanec utiekaje všel do něčieho domu, odtud od svého súpeře nemá vzat býti, aby od hospodáře řečeno nebylo, jemu kvalt v domě učinil, ale má býti pilně ostřiehán, dokudž od rychtáře za volaného nebyl by jat.

O obranciech psancuov a o těch, jenž je přijímají

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).