Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

K duovodu kvaltu neb útoku na duom svědkové mohú súsedé přijati býti netoliko obapolní neb poboční, svrchní a zpodní najbližší, a nebo rovně proti tomu domu bydlící, ale také i jiní, toliko když jsú hodní, ačkoli podál byli by od domu, na kterýž se útok stal, na tom pořadí neb na jiném usedlí. A opět ten, jenž v některém městě mnoho domuov neb přiebytkuov má na rozličných miestech, ačkoli obyčejně v jednom obýval by, avšak v ten čas kterýž by stál v jiném přiebytku, muož svědčiti z útoku na duom jako soused.

Opět vina z útoku na duom jestiť ukrutná a máť jméno od domu a má rozuměn býti duom, buďto že by kto v svém domu obýval, neboli v nájemném, aneb také že by darmo za hospodáře vzat byl. Opět ačkoli učiniti útok na duom s lučišti a s samostřiely tieže bylo by přikázáno, avšak domu brániti tak neb jakkoli jináče zdá se býti slušno a dopuštěno.

Opět nájemníci domuov dobré pověsti, ačkoli byli by šenkéři aneb bojovníci, avšak v při útoku na duom mohú svědčiti jako praví hospodáři. Opět menší útok na duom, jenž se přicházie bez prolévanie krve, nemuož doveden býti svědky súsedskými, ač by dřieve, než by od toho, na něhož dóm se útok stal, byli ustaveni od strany odporné, z ran byli obžalováni neb obviněni. Ale u většiem útoku, kdež se krev svrchu okazuje, bez otporu výmienky předepsané svědkové předřečení dopúštějí se pro budúcí pokoj domácí.

Všichni jednostajně stále chcme jmieti, aby každý, jenž útok aneb kvalt na duom činí, hlavy byl zbaven, a tiemto

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.17
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).