Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

O útoku a mordu spolu

Jestliže by v jednom soudu stal se útok na duom a v druhém mord, tehda žádný rychtář, protože hřiech jest právu křivdu učiniti, práva svého nemá zbaven býti, ale oba rychtáře spolu máta na soudě seděti a žalobník před oběma svú žalobu rozprostřieti, a řečení rychtáři pokuty soudné mezi se rozděliti mají za rovno. Pakli by k takovému soudu rychtáři nechtěli svoliti, tehda žalobník před jedniem každým to, což se v jeho soudu stalo, prožaluj, a vedlé té žaloby jeden každý z rychtářóv učiň jemu doplna spravedlnost, aniž jest potřebie, aby z mordu, jenž se zdá najvětšie vina, jelikožto k skutku prve žaloval, nébrž poněvadž kvalt neb útok na duom jest tak veliká vina a těžká jako mord, muož z toho prve žalovati, zdá li se jemu za slušné.

O útoku na duom mnohých a mordu

Jestliže by jich 10 útok nebo mord učinilo spolu, tehda nevie li žalobník, kto by z nich počátek neb najhlavnější byl, muož na všecky a by jich i viece bylo, spolu a spojeně jednú žalobú žalovati, a oni, když jednú odpovědí odpoviedali by, obdrží li očistu, přisáhati budú každý zvláště, a ktož by koli v přísaze padl, život ztratí, ale proto jiní nemají jmieni býti, jako by padli, nebo jako když jeden přísahu zpraví, ne všichni jsú jé zpravili, ale také padne li jeden, ne všichni jsú padli v přísaze. Ale v žalobě snad městské, byla li by žaloba jedna na mnohé pro dluh, tehda padne li jeden, domnievajé se i jiní

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).