Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

obyčejem má býti přemožen. Domácí, jemuž se útok stal, s obú stranú domu svého dva súsedy svá jměj svědky, pakli jich jmieti nemuože, měj jednoho ob cestu a druhého súseda svého a jiné ctné muže. A jestliže by takového útočníka živého neb mrtvého hospodář v svém domu jal by, svrchupsanými svědky přemoženého neb jedniem přísežným, učiň jemu usúzenie hlavnie, t. odsuď hlavu jeho.

Pakli by takový, jenž kvalt činí, jakkoli utekl a potom chtěl by nevinen býti, s muži ctnými sám sedm na kříži se očistí neb jedniem přísežným. Pakli by prostá žaloba, t. bez svědkuov, na kterého útočníka prošla, sám se na kříži očistí.

Když jeden druhému mocí kvalt činí

Jestliže by kto na druhého všetečně neb z pychu útok učinil a urazil neb ranil nebo jinak zle uctil, a jestliže ten, jemuž se útok děje, bráně sebe a svých věcí útočníka zabil by buďto v domě neb před domem, pravdu útoku neb bráněnie sám sedm dokáže.

O každém ranění a úrazu

O čemž by koli přísežní na svú vieru pověděli, že by chromota byla, pevně buď jmieno, pakli ten, jenž byl chtěl by se vymluviti, sám třetí na kříži moci bude se vymluviti.

O volení úředníkuov přísežných a o jich stavu

Přísežní slovú od přísahy, kterúž činie pro obecné užitečné a k činění všelijaké věrnosti a spravedlnosti, ale že těžko jest vieru zklamati, protož k tomu

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).