Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

pán té vsi nebude moci zvláště naň žalovati, neb nenie podobné, by žaloba sedlská tajná byla. Opět ktožkoli k straně žalobníka z žhářstvie před soudem osobně stojiece usilují řečí i skutky nebo radú, jej přechovávajíce a proň což mohú činiece, obžalovaného žháře odbude li, žalobníka právem znovu naň žalovati nemohú, a zvláště z žhářstvie jednoho času a na jednom miestě učiněného. Ale jinéť by bylo, jestliže by snad z žhářstvie jiný čas a v jiném miestě učiněného počali žalovati, a zvláště jestliže z takové žaloby budúcie při prvniem soudu před soudem jmenovité osvědčenie jsú učinili.

O vězniech pro žhářstvie

Bude li kto pro zapálenie lapen neb pro žhářstvie, ohněm zahyne. Pakli by zapálil a utekl a potomky lapen byl, činil li jest před tiem pohróžky pálenie, sedmi muži bude přemožen. Pakli dobrovolně v soudu stane, sám sedm se očistí, pakli by při utiekaní lapen byl, opět sedmi muži bude přemožen.

V času zapálenie učiní li kto krádež,

jenž by vážil čtyřidceti peněz, buď oběšen.

Pakli kto ty časy druhého ranil by,

přemožen jsa třmi svědky, sťat buď. Pakli by kto ty časy, když hoří, při ohni nahým mečem chtěl koho raniti, přemožen jsa dvěma svědky, ruky zbaven buď. Ale jestliže kto druhému hruozí pálením před ctnými muži a oni to slyšie, ten, jemužto pohruožku činil,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).