Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

jsú v domu, v takovém neb v takovém miestě byl s poctivými, z takového zlého účinku muož se vymluviti týmiž svědky. A tento ortel dovodí se tiemto, že listové žalujíce na žháře neb na jiného zločince poslaní, ačkoli obžalovaného naprosto nepotupují neb neodsuzují, avšak očista se jemu zbraňuje, tehda zpět také tuto listové žalobní na obžalovaného psaní pro písmo listovnie a znamenie předepsaná naprosto jeho nezprošťují, avšak očištěnie hodné slušně jemu dávají, s rozmyslem však prvé a s pilným vytazováním příhody počátku, t. proč by takové pohruožky znikly, nebo z takových příčin a okolkóv pilně povážených známo bude, má li obžalovaný naprosto odsúzen čili zproštěn býti, čili má puzen býti, aby se právem očistil. Nebo jestliže by skrze předřečená znamenie a psanie listovnie měl přemožen býti obžalovaný v té věci všeliký počestný a věrný člověk od protivníka svého, skutky a potřeby, kteréž by zde onde s rozličnými lidmi jměl činiti, znamenaje takový zlý účinek neb prohřešenie, aby se nad ním pomstil, zlobivě a snadně mohl by se zdrážditi neb popuditi.

O znamenité pohróžce žhářstvie

Ktož by koli činil znamenité pohróžky žhářstvie, a potom by vskutku zapálil a utekl, bude li lapen od toho popáleného a svědomím sedmi rukú přemožen, ohněm má sjíti. Pakli by se sám dobrovolně postavil, sám sedm svú nevinu odepře.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 4 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).