Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

obžalovaný pro vraždu sprvu snad pro bázeň přátel uraženého neb pro jinú kterúkoli příčinu utiekaje postúpil by a několikrát dopustil by, aby pohnán byl k soudu, avšak ještě v posledniem soudu muož se postaviti a odboj nebo bránění svému násilí slušně dokázati.

O vraždě hostě utiekajicieho

Host učiní li vraždu a do kláštera pro pokoj uteče li, tehda veze li nebo má li cizie věci, snad pána svého anebo nájmu, aby takovéto věci dovezl neb donesl na takovéto miesto, v ty věci ani rychtář ani přísežní ani žena a nebo přátelé zabitého neuvieží se, ale ten, jehožto služebník ten bieše neb najatý, ale jinéť by bylo, jestliže by měštěnín proto chtěl sobě osobiti to, že jemu ten host jest dluhem vinovat.

O žalobě z vraždy

Ač žena pro zabitie muže svého žádá, aby jé soud a spravedlivé stalo se, a děti její, buďto vlastní aneb pastorci, spravedlností pohrdajíce řekli by před rychtářem a před soudem, že sami od sebe chtie mstíti smrti otce svého, tehda proti otporu a potupě dětinské ženě prosície nemá milostivé právo býti odepřieno, a také jestliže k rozkázaní rychtáře děti nechtěly by všetečně soudu přijieti, tehda obžalovaný má býti soudem od nich zproštěn. A nad to žádá li, mají býti rukojmiemi skrúceni, aby jeho zlého nehleděli.

O vraždě domnělé

Jestliže obžalovaný pro vraždu třikrát 14ti dní byl by vězen, a rychtář ani přísežní nevěděli by, jest li vinen

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).