Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

soudní a zvláště v městských přech, t. v úmlúvách, v prodajích, v kupování a nápodobných věcech, ve dne mají jmieni býti, a což se v tom času děje, s rozmyslem od těch, jenž rozumu požívají, za pevné a sstálé má býti zachováno. Opět při zástavách, jenž pro zlé skutky pochodie, jiné jest, protož jestliže opilec vraždu neb krádež učiní, opilstvie jeho nevymlúvá. Opět dědictvie vzdánie, zástava a odevzdánie toliko mají býti před rychtářem a přísežnými a ne jinde. Pakli by rychtář umřel, tehda ktož by zástavu přijal před přísežnými, ten svú spravedlnost obdrží, protož že odevzdánie stoluov chlebných a krámóv mastných zvykli jsú před cechmistry pekařskými a řeznickými bývati, když se v svých cešiech scházejí, a protož to žádné stálosti práva nemá. Také nebývá moc stálá mezi úročníky pod městským soudem sedícími, když prodávají své domy a svá dědictvie, ač jich před svými pány, jimž úročí, neodevzdávají, nebo dostatečnost jest, aby před pánem toho úroka bylo oznámeno prodaje, jenž německy slove urkund,cizojazyčný text t. vědomie, ale odevzdánie, kteréž má býti zapsáno, toliko má býti před soudem zahájeným učiněno.

O prodaje dědictvie jelikožto k mnohým

Z příhody já sem dlužen tobě a prodávám duom svój Mikulášovi, aby on tobě zaplatil, ale ty na tom nechceš dosti jmieti, odejdu li já v té chvíli, a Mikuláš týž duom jinému,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).