Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

děda a vstúpil na miesto otcovo, ale lepší jest první obyčej.

Opět otec přirozený toliko má nápad po synu bez kšaftu sešlého týmž duovodem, kterakýmž takový syn vstúpil by na miesto otcovo, ale na miesto syna lože nepravého otec nevstupuje, nebo takový neslove ani otec ani syn. Opět otec a mátě mají nápad po synech, zžente se po druhé synové nebo nechajte.

O nápadu syna odděleného

Jestliže by syn od otce věnem nebo dielem dědičným byl oddělen a potom by bez ženy a bez dětí bez kšaftu umřel, sbožie pozuostalé, dobyl li jest jeho svú prací tak, že jeho od otce nemá, radějí spadnú na bratřie a na sestry téhož syna, nežli na otce; avšak byl li by otec chudý a bratřie s sestrami bohatější, z milosti některaký diel toho sbožie buď jemu udělán. Pakli jest to sbožie pošlo od otce, tehda opět zase naň má spadnúti. A mohú přísežní takové ortele o dědičných nápadiech, nemají li o tom práva psaného nebo v městě obyčejného zpuosobu, vedlé svého svědomie vnitřnieho vynášeti, jakož se ve mnohých práviech shledává.

Některaký zabit jsa pozuostavil jest syna a ženu, kterážto pojavši muže jiného, čtvero dětí jest porodila. To vidúce bratřie zabitého, žádali jsú synu zabitého, aby diel byl vydán jemu příslušný, a obdrželi jsú jej soudem, že jim byl

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).